Jelenleg 340 vendég és 5 tag online

12 hozzászólás

Egy a Svéd Nemzeti Levéltárban dolgozó lelkes tankimádó az interneten közzétette azt a jelentést, melyet svéd katonai megfigyelők készítettek egy 1973-as németországi gyakorlat után.

Az anyag titkosítását nemrégiben feloldották, így az interneten bárki számára elérhetővé vált.

13 hozzászólás

A keleti fronton Horváth Sándor hadnagy 1942 nyarán egy felderítés folyamán egy erdőben 4 orosz páncélgépkocsira talált, amelyet csak egy katona őrzött. A többi orosz valahol távolabb fedezte magát, mert az erdő magyar tüzérségi tűz alatt állt. Az oroszt leütötte, két honvédjével két páncélost beindított és kivezetett az erdőből, majd erősítéssel visszatérve a magukhoz tért oroszokat kézigránátokkal leküzdötte, így a másik két páncéljármű is a honvédek zsákmánya lett. A közelben tartózkodó Jány vezérezredes intézkedésére azonnal kitüntették a Magyar Koronás Bronzéremmel.

2 hozzászólás

Az 1866. július 3-ai königgrätzi csata történetéből a hősiesség szimbólumává vált a magyar "halottak ütege", azaz a 9. tüzérezred VII./7. számú lovagló ütege, amely túlnyomó részben magyarokból – győri, szegedi és nyíregyházi tüzérekből – állt.

A csatában a porosz hadsereg az osztrák jobbszárnyat karolta át. A parancsnok elhatározta, hogy ütegével feltartóztatja a porosz gyalogság előnyomulását, bár jól tudta, hogy sem ő, sem ütege nem menekülhet meg. Előreparancsolta az ágyúk fogatait, felmozdonyozott 8 ágyúját vágtatva előrevitte az ellenség felé, majd a poroszok előnyomuló rajvonalától csupán 200 lépésnyire hirtelen megállt. Az ellenség tüzelése közben ütegét tűzvonalba állította és folyamatosan kartácsokat lövetett...

41 hozzászólás

Mint a M.Kir. Klapka György 6.Honvéd tüzérezred ütegparancsnoka vett részt a Don menti téli harcokban. Lövegei hihetetlen pusztítást okoztak a támadó szovjet gyalogság soraiban. Január 14-én (1943) a túlerejű ellenség szívós előre nyomulás árán körülzárta az elöl lévő figyelő helyét.

A hadnagy az utolsó pillanatig maga irányította ütegét, amikor azonban látta hogy a helyzet reménytelen – nem akarván orosz fogságba kerülni – elbúcsúzott ütegétől és lövegeinek tüzét saját figyelőjére irányította. Önfeláldozó cselekedete egyedülálló a magyar királyi tüzérség addigi történetében... Hősi történetét egy ezredtársa így örökítette meg:

11 hozzászólás

Vitéz nemes barankai Barankay József százados a magyar tüzérség XX. századi történetének egyik legnagyobb alakja.

Barankay (Demjanovich) József 1909. október 2-án született Újvidéken, édesapja az első világháborúban hivatásos tisztként harcolt, majd századosként szerelt le, testvére, Demjanovich Endre orvos volt, 1943-tól ő is a Barankay nevet használta.

Barankay József a gimnáziumi érettségi után 1927-től a magyar királyi 2. honvéd tüzérosztálynál Győrszabad hegyen kezdte meg katonai szolgálatát, később elvégezve a karpaszományos tüzérek tisztes iskoláját, tizedes lett.

30 hozzászólás

A harckocsik és páncélozott gyalogsági harc- és szállító járművek szerepe a katonai műveletek sikeres végrehajtásában egyre inkább felértékelődik. Ez egyrészt a klasszikus háborús tevékenységek tömeghadsereg jellegének háttérbe szorulásának, és a csapatokkal valamint a tűzzel manőverező relatíve kis létszámú alegységek képességeinek megnövekedésének köszönhető.

A NATO hadseregei számára május 10-12 között szervezett "Erős Európa" elnevezésű harckocsi erőpróbán az első három helyet a Leopard 2-esek szerezték meg. A németországi Grafenwöhrben rendezett háromnapos viadalon hat országból hét harckocsi szakasz vett részt, szakaszonként négy lánctalpassal.

20 hozzászólás

1981-et írunk, az Afganisztán-Szovjet háború időszaka. Egy Pastu falu lerombolása (és a helyiek könyörtelen lemészárlása) után az egyik T-55-ös harckocsi leszakad az egységétől és egy völgyben eltéved. A lerombolt faluba visszatérő afgán harcos vérbosszút fogad édesapja és öccse meggyilkolásáért (a tesót a tank lánctalpa alá fektették élve és áthajtottak rajta, ami a filmben egy elég kemény jelenet). Megindul a hajsza az eltévedt tank után. Az afgánok egyetlen fegyvere egy zsákmányolt RPG-7.

A harckocsi személyzetét a gonosz és elvakult parancsnoka terrorizálja, az értük küldött mentő helikopterre sem engedi fel őket...

45 hozzászólás

Ez a történet a hősiességről szól. Olyan hősökről, akik tudatában voltak annak, hogy meghalnak, de ennek ellenére a parancsot amit kaptak, végrehajtották. Nem adták meg magukat annak ellenére sem, hogy tudták ellenállásuk teljes mértékben kudarcra van ítélve, és a biztos halál vár rájuk.

Hely: Litvánia. Dátum: 1941.

72 hozzászólás

A szovjet harckocsitervezők a II. Világháborúban végig tanúbizonyságot tettek kreativitásukról és gondosságukról. A lehető legjobban kihasználták a rendelkezésükre álló szűkös forrásokat, és figyelték, hogy az alkalmazott megoldás megfelel-e az adott feladat végrehajtásához. A német tervezőkkel ellentétben nem fordítottak többletidőt és erőforrásokat arra, hogy teljesen új részegységeket alkossanak és hogy a tökéletességre törekedjenek.

28 hozzászólás

Tisztában vagyok azzal, hogy ezt az oldalt, a World of Tanks játék jellege miatt elsősorban a harckocsik iránt érdeklődők látogatják, de bízom abban, hogy érdekesnek fogjátok találni az alábbi cikket, melyben nem csak tankokról, hanem harcászati rakétákról és kézifegyverekról is szó lesz. Az írás néhány ismertebb harceszköz a magyar haderőben való megjelenését, valamint egy legendás alakulatot mutat be röviden.

8 hozzászólás

Az első részben a World of Tanks-ban használt lőszertípusok valós életben történő alkalmazási módjait, működési elvét, és hatásmechanizmusát mutattam be nektek. A rövidke írás célja az volt, hogy minél érdekesebb és olvasmányosabb legyen, így csak érintőlegesen foglalkoztam egy-egy típussal, csak a leggyakrabban használt lőszerek, lövedékek kerültek be a cikkbe (pl. a HESH is kimaradt).

66 hozzászólás

A VTEPS klán Nagy lőszer tutorial-ja igen részletesen bemutatja a WoT-ban használatos lőszerek típusait, fajtáit, alkalmazásuk lehetséges módozatait.

Hivatásos katonaként, tüzérként arra gondoltam, hogy szívesen fogadna egy ismertetőt az olvasóközönség arról is, hogy a World of Tanks-ben használt lőszerek hogyan működnek a valóságban.


KERES
© 2020 WOTINFO. Minden jog fenntartva.