Jelenleg 514 vendég és egy tag online

2016. június 9. 09:27

A Raseiniai csata - Ahol egy magányos KV-2 egy napig feltartóztatta a német csapatokat (by Creative35)

Írta:
(55 szavazat)
45 hozzászólás

Ez a történet a hősiességről szól. Olyan hősökről, akik tudatában voltak annak, hogy meghalnak, de ennek ellenére a parancsot amit kaptak, végrehajtották. Nem adták meg magukat annak ellenére sem, hogy tudták ellenállásuk teljes mértékben kudarcra van ítélve, és a biztos halál vár rájuk.

Hely: Litvánia. Dátum: 1941.

Előzmények

Amerikai katonák a háború befejezését követően fogságba esett német tiszteket hallgattak ki. Elsősorban a harci eljárásaikra voltak kíváncsiak, a németek által használt taktikára, melyeket páncélos ütközetek során alkalmaztak. Ekkor hallottak először arról a magányos KV-2 orosz tankról, mely 1941. június 24-25. között egy Litván falu (Raseinia) közelében elhelyezkedő útkereszteződésben egy teljes napon át feltartóztatta a német 4. Páncélos Csoport (4. Panzer Group) egységeit.

Kampfgruppe Raus és a Von Seckendorff német harci alegységek a 6. harckocsi hadosztály részét képezték a szovjet inváziót megelőzően. Június 23-án a Von Seckendorff egység harcálláspontot alakított ki a Dubis folyó keleti partján. A német felderítés jelentette, hogy szovjet harckocsi oszlop közeledik az egyik csoport irányába. A RKKA 4. hadosztályához tartozó szovjet harckocsik oldaltámadást (flankelést :) hajtottak végre, de a háború első napjaira jellemző szétszórtság és káosz miatt totális késésben voltak. Oldaltámadást terveztek, ehelyett szembetalálták magukat a harcálláspontban elhelyezkedő német erőkkel.

Egy zászlóaljnyi KV tank hajtotta végre a harcfeladatot. A mítosszal ellentétben a KV-2 tankok sem voltak elpusztíthatatlanok, megfelelő előkészületekkel nem volt nehéz felvenni velük a harcot. A németeket viszont meglepetésként érte a szovjet tankok előrenyomulása. Az első harcérintkezést követően hamar kiderült, hogy a KV-2 tankok ellen teljesen hatástalanok a németek 37 mm-es AT ágyúi és a cseh gyártmányú Pz35(t) tankok sem képesek átütni a KV-k páncélját. Az egyedüli hatékony eszköznek a 88 mm-es légvédelmi ágyúik bizonyultak. Miután a németeknek ezzel a légvédelmi ágyúkkal sikerült néhány orosz tankot kilőniük, azok visszavonulásra kényszerültek.

Miközben a Von Seckendorff csoport küzdött az orosz nehéz tankokkal, a Raus csoport nem bocsátkozott harcérintkezésbe. Állasait megerősítette, felderítőket küldött, tulajdonképpen csak készülődött. Útnak indult egy sebesültszállító konvoj a közeli városba, hogy a sebesült németeket és az élve elfogott orosz katonákat elszállítsa.

A magányos tank az útkereszteződésben

Egy útkereszteződésben a foglyokat és sebesülteket szállító oszlop hirtelen szembetalálta magát egy magányos KV-2 tankkal, ami úgy tűnt, hogy a közelben harcoló orosz csapatokhoz tartozik és valamilyen okból elszakadhatott a többitől. A helyiek elbeszélése szerint a tank már június 23-a előtt megérkezett, megállt az útkereszteződésben és mozdulatlanul várt még éjszaka is.

Amint a tank parancsnoka felfedezte (spotted) a menetoszlopot azonnal tüzet nyitott. A németek rögvest visszafordultak és elmenekültek a helyszínről. A Raus alegység tudta, hogy az oroszok hamarosan támadást indítanak majd valamelyik irányból, arra gondoltak, hogy egészen biztosan a magányos tank irányából teszik ezt. A KV-2 személyzete közben nem tétlenkedett, megrongálták a telefonvezetékeket, elvágva a Raus összeköttetését a 4. Hadosztállyal. Miközben a németek azt próbálták kitalálni mi a csudát keres ott egy egyedülálló tank az útkereszteződésben, egy lőszert és üzemanyagot szállító konvoj közelítette meg a még mindig mozdulatlanul veszteglő KV-2-t. A német beszámolók szerint 12 teherautót semmisített meg a tank egy helyben állva. A KV-2 tank körül minden irányból szabályos „forgalmi dugó” alakult ki a kilőtt roncsokból. 

A németek nem értették miért nem mozdul a tank. Miért van ott? Talán kifogyott az üzemanyag? Motorhiba? Vagy a parancsnoka tudta, hogy hamarosan mozgásképtelen lesz a tank és inkább egy olyan helyen áll meg vele, ahol annak a tűzerejét a leghatékonyabban tudja kihasználni? A tank kezelőszemélyzete bizonyára tudtában volt annak, hogy ez lesz számukra az utolsó csata. Csak találgatni lehet mi késztette őket ennek a döntésnek a meghozatalára. Kivégzik őket, ha megtagadják a parancsot? Hadifogságba esnek és ott halnak meg gyáván, kiszolgáltatva? 

A németeknek eltartott egy darabig még rádöbbentek, hogy nem egy egész hadosztállyal állnak szemben, hanem csak egyetlen egy tankkal, nincs támogatás, nincs közelgő orosz hadosztály. A KV-2 közben még mindig mozdulatlanul állt a tűző napon. Tessék elképzelni, hogy milyen forróság lehetett ott bent a küzdőtérben, lezárt búvónyilások mellett! A történészek szerint akár 52 Celsius is lehetett a küzdőtérben!

A németek parancsot kaptak a tank minél előbbi megsemmisítésére, hiszen azonnali lőszer utánpótlásra volt szükségük és a sebesültjeiket is sürgősen kórházba kellett szállítani. A városból csak egy út volt kifelé és befelé is. Azok a járművek, melyek megpróbálták a tankot megkerülve kijutni a városból elakadtak a mocsárban. Egyetlen egy megoldás volt csak: a tank megsemmisítése. A németek egy 50 mm AT ágyús lövegekkel ellátott üteget állítottak szembe a KV tankkal. A németek annyira biztosak voltak a sikerükben, hogy egy jól belátható helyen foglaltak tüzelőállást az üteggel. A szovjet tanknak a csöve még mindig a Raseinia felé nézett így a parancsnok nem vette észre az egyébként könnyen felderíthető német csapatmozgásokat.

Egy mozgásképtelen KV-2. Rengeteg volt a meghibásodásból eredő veszteség.

Az első lövés eldördült. A felderítők örömrivalgásban törtek ki. Aztán még hét lövés találta el a tankot. Úgy tűnt mindennek vége. Aztán nem sokkal ezután, - a német csapatok nem kis meglepetésére - a tank tornya fordulni kezdett. Fontos megjegyezni, hogy amikor egy tankot találat ér, az a benne ülő személyzet számára átmeneti süketséget okozhat. Olyan erős hanghatással jár a nagy erővel a páncélba csapódó lövedék, mintha egy óriás kalapáccsal ütne rá valaki a tankra. Lehetséges, hogy a bent ülők dobhártyája beszakadt az orrukból és fülükből, szemükből is folyt a vér, sőt még eszméletvesztést is okozhatott a lövedékek becsapódásának hangja. A történészek elmondása szerint ennek tudható be, hogy a tank a tüzet csak néhány perc elteltével tudta viszonozni. A KV tornya lassan az üteg felé fordult, majd tüzelt. Két ellenséges ágyú azonnal megsemmisült a kezelőkkel együtt, kettő másik pedig működésképtelenné vált. A németeket sokkalta a pusztítás. Egy 105-ös tarackkal is próbálták közvetlen irányzással kilőni, sikertelenül. Végső elkeseredettségükben kivezényelték a 88 mm-es AA légvédelmi lövegeket, az akkor rendelkezésükre álló egyedüli eszközt, ami képes volt a KV tankok páncéljának átütésére. A tüzérek 2000 m-ről nyitottak tüzet a harckocsira, de aztán egy löveggel közelebb húzódtak a biztos hatás érdekében. Az előzőekben kilőtt teherautók mögötti fedezékből 700 méter távolságból próbálták megsemmisíteni a KV-t, de az készen állt. Azonnal, egy lövéssel megsemmisítette a 88-ast. A németek morálja a lehető legmélyebbre süllyedt. Nem volt lehetőségük lőszerutánpótlásra, a sebesültjeik elszállítására, ráadásul további veszteségeket szenvedtek el, tulajdonképpen feleslegesen. A városban rekedtek.

Az útkereszteződés napjainkban.

Éjszaka a németek műszaki egységei robbanóanyaggal próbálták megsemmisíteni az orosz tankot. A kivonuló egységek meglepetten észlelték, hogy a tank körül mozgás van. Mint kiderült, a falusiak hoztak étel és italt a tankosoknak. A harckocsi alá helyezett robbanóanyag detonációjára a tank lövésze géppuskával válaszolt. Vagy a robbanóanyag volt kevés vagy a műszakiak voltak bénák, mert a robbantással csak a lánctalpat sikerült megrongálni, a páncél ismételten nem sérült.

Másnap reggel még több 88-ast hoztak a németek a városból és megkezdték a támadást a a könnyű tankjaikkal is. Tudtában voltak, hogy a light-ok ágyúja hatástalan a KV ellen, de most nem a megsemmisítés volt a cél. A kis tankokkal a KV parancsnokának a figyelmét akarták elterelni, miközben a 88-as lövegek észrevétlenül tudnak majd tüzelőállást foglalni. Az egészen közelre merészkedő Pz35(t) tankra nem lőtt azonnal a KV, a lövész tudta hogy nehéz célpont a mozgásban lévő könnyű harckocsi (akkoriban még nem volt aimbot MOD). A 88-sok tüzet nyitottak. Találat, a torony fordult az üteg felé. Egy újabb találat, a torony megállt, nem forgott tovább. A németek nem hitték el, hogy sikerült kilőni az elpusztíthatatlan orosz szörnyet. Másik négy páncéltörő lövedéket lőttek ki a tank oldalába.

Történészek egy csoportja az útkereszteződésben rekonstruálja az eseményeket a helyi szemtanúk segítségével.

Csak fél óra múlva elteltével merte néhány bátor német katona gyalogosan megközelíteni a KV-t. Kíváncsian figyelték, hogy az 50 mm-es páncéltörő lövedékekből csak néhány ütötte át a páncéltestet. Valamelyikük kopogtatott a páncélon. Sikoltozva spricceltek szanaszét, amikor a tank tornya ismét megmozdult. A legbátrabb a menekülés előtt egy kézigránátot dobott az egyik nyitott búvónyíláson keresztül a tankba, ami a torony tetején lévő búvónyílást is felnyitotta. A németek csak később mertek visszamenni, ahol megtalálták a 6 fős halott kezelőszemélyzetet.

A németeket annyira meghatotta a tank személyzetének hősiessége, hogy nem hagyták ott a tetemeket, hanem tiszteletük jeléül eltemették őket. 1965-ben a városka temetőjébe helyezték végső nyugalomra a KV-2 harckocsi hős kezelőszemélyzetét. Egy sírkő tanúskodik az orosz tankosok helytállásáról, melyen a következő nevek olvashatók: Yershov P.E, Smirnov V.A., egy monogramm: Sh. N. A.; három ismeretlen katona.

A World of Tanks játék készítői is megemlékeztek a hősökről. Ez az egyik legnehezebben megszerezhető kitüntetés a játékban.:

Raseiniai Heroes Medal

Egyedüli tankként semmisíts meg 14 ellenséges járművet.

Eredeti leírás a medálról a WoT oldalról:

"In June 1941, near the Lithuanian town of Raseiniai, roughly 20 KV tanks of the Soviet 3rd Mechanized Corps met the assault of the 6th Panzer Division, with approximately 100 vehicles. A single KV-2 tank managed to hold off the German advance for a full day while being pummeled by a variety of antitank weapons, until finally the KV-2 ran out of ammunition and was knocked out."

A sírkő felirata KV-1–est ír, de a történészek szerint KV-2 típusú volt a magányos tank.

A helyi múzeum őrzi azokat a használati tárgyakat, amit a hátrahagyott tankban találtak.


Írta: Creative35

Forrás és több info: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Raseiniai

Utoljára frissítve: 2016. június 9. 09:58
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  GregorMann · 4 éve
  - az [b]éjszakai[/b] paflett a litván falusi disznótorossal, meg a géppuskázó katonával már - már Rambót idézi. A falu közel van Kalinyingrádhoz ahol a német jelenlét 1000 éve megvan –volt és a litván földművesek nem véletlenül fogadták felszabadítóként a németeket. Talán ismerték Sztalin módszereit.
  - másnap: [b]A 88-sok tüzet nyitottak. Találat, a torony fordult az üteg felé. Egy újabb találat, a torony megállt, nem forgott tovább. A németek nem hitték el, hogy sikerült kilőni az elpusztíthatatlan orosz szörnyet. Másik négy páncéltörő lövedéket lőttek ki a tank oldalába.[/b] Újabb üteg 6-8 db 88mm es légvédelmi ágyú tüzel. Megint elájulnak vagy megakad a torony amit később rendbe hoznak újra forog a torony. A 88as légvédelmi ágyú képes átütni a KV-2es páncélját 1000 m-ről is.
  - végül a legbátrabb német katona kézigránáttal semmisítik meg a KV-2est egy nyitva felejtett búvónyiláson keresztül. (szerintem itt érződik a propaganda hatás a legjobban. Nem lehet ócsárolni az ellent ha hőst akarok faragni a saját katonámból. Mit hőst, egy istent aki legyőz egy másik istent)

  De [u]tetszik nagyon teszik[/u] az orosz programfejlesztők hozzáállása mert az ő kultúrájukba beletartozik a II. világháború. Nekik van nemzetudatuk. Ők oroszok nagyon sokat szenvedtek a háború alatt. És létrehoznak egy medált amit nem lehet megszerezni a WOTban. Igazából az sem zavarja őket, (WOT fejlesztőket) hogy egy hadosztály hány orosz tankból áll. USA katona is megjelenik mint forrásanyag akinek sikerül német hiteles szemtanúkkal beszélni. És már maszatolja is a forrást. De egyben tovább építi a mítoszt.

  Nekünk magyaroknak volt egy Dobónk aki mégsem volt oyan jó ember. Lehet. Na és? Nem koccintottunk sörrel mert Arad.. Aztán valaki mondta, hogy eltelt 150 év. (mért pont annyi?) és már koccintunk. Mi nem hoztuk létre a magunk [b]Raseiniai Heroes Medalunkat [/b]hanem ami volt azt is ki[b]Dobó[/b]tuk.
  Hosszú! Bocs.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  GregorMann · 4 éve
  1/2
  Sziasztok,
  furcsa ez az írás. Nagyon furcsa! Kezdem sorba az észrevételeimet:
  [b]-12 teherautót semmisített meg a tank egy helyben állva. A KV-2 tank körül minden irányból szabályos „forgalmi dugó” alakult ki a kilőtt roncsokból.
  [/b]azaz a lőszeres autók megkerülik a tankot és elhullanak a közelében jó takarást biztosítva hősünknek. De miért kell egy lőszeres kocsinak a KV 2-es előtt táncolnia és nem elhúzni a menedékbe?
  [b]-A németek egy 50 mm AT ágyús lövegekkel ellátott üteget állítottak szembe a KV tankkal.[/b] 1 üteg azaz 6-8 ágyú egy szervezeti egységbe foglalva. Meglövik 1+7 szer a tankot. Feltételezem 8 ágyú alkotta az üteget. [b]-Az első lövés eldördült. A felderítők örömrivalgásban törtek ki. Aztán még hét lövés találta el a tankot. Úgy tűnt mindennek vége. Aztán nem sokkal ezután, - a német csapatok nem kis meglepetésére - a tank tornya fordulni kezdett. Fontos megjegyezni, hogy amikor egy tankot találat ér, az a benne ülő személyzet számára átmeneti süketséget okozhat. Olyan erős hanghatással jár a nagy erővel a páncélba csapódó lövedék, mintha egy óriás kalapáccsal ütne rá valaki a tankra. Lehetséges, hogy a bent ülők dobhártyája beszakadt az orrukból és fülükből, szemükből is folyt a vér, sőt még eszméletvesztést is okozhatott a lövedékek becsapódásának hangja.[/b] Ezek után egy lövésből kilő 2 löveget +2 súlyosan megrongál a kezelőkkel együtt. Gondolom az irányzók is meghalnak akik távolabbról szokták figyelni az eseményeket. Nem is rossz teljesítmény egy olyan irányzótól-lövésztől akinek 1+7 szer beszakadt a dobhártyája, min. 4 szer elájult, 2×szer kifolyt a szeme. Mindezt 50 fokban. Később amikor kopogtatnak meghallják. Amikor is sikoltozva futnak... Meg hogyan lehet 8 löveget olyan közel telepíteni egymáshoz, hogy egylövésezzen az ellenség?? Hacsak nem a kerekük összeér és körberakják lőszeres rekesszel az egészet.
  [b]-Egy 105-ös tarackkal is próbálták közvetlen irányzással kilőni, sikertelenül.[/b] Ha volt valamilyen külső cafrang (ásó, álcaháló, kémlelő, optika, festék stb) az biztosan leégett lerepült. A bentiek megint megsüketültek, kifolyt a szemük etc etc.
  [b]-kivezényelték a 88 mm-es AA légvédelmi lövegeket, az akkor rendelkezésükre álló egyedüli eszközt, ami képes volt a KV tankok páncéljának átütésére[/b]. később vizsgáljak az 50mm páncéltőrő átütéseit amit szerencsésen túlélnek a bentülők KV2 oldala 75 mm vastagsággal bírt a német PaK 38 50 mm-es páncéltörő ágyú átütése 100m-ről 67mm volt, nem lőhette át a vasat. [b]A tüzérek 2000 m-ről nyitottak tüzet a harckocsira, de aztán egy löveggel közelebb húzódtak a biztos hatás érdekében. Az előzőekben kilőtt teherautók mögötti fedezékből 700 méter távolságból[/b]. szóval azok a teherautók amik 700 méterre robbantak fel okozták a forgalmi dugót és adtak fedezéket KV-2 -es hőseinknek. Amit irányzónk megint egylövésezett pedig fedezékben volt a légvédelmi ágyú.
  folyt.köv
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Creative35 · 4 éve
  [quote name="GunnersHun"]A töri tanárom (osztályfőnököm) középiskolában szó szerint azt mondta amit tanít nekünk az nem az igazi történelem ez csak össze van rakva, hogy viszonylag folytonos legyen mint egy történet. Ha mindent beleraknának amiről tudomás van akkor nem lenne tanulható.
  de pl. Dobó István a valóságban a családjával együtt kifejezetten gyűlölt személy volt, pénzért bármire képes volt.
  Nem a munkádat minősítettük, mert az előtt csak fejet lehet hajtani. ;-) Csupán beszélgetünk itt. Én inkább arra szavazok hogy volt bőven gyalogos támogatása.[/quote]

  Igaz-igaz! Dobóról azt olvastam, hogy ki akarták végezni, utolsó lehetőségként vállalta el az egri vár kapitányi posztját. (inkább a hősies halál, mint a bitófa?) Igaz, hogy utált személyiség volt, állítólag meg is ölték utána rejtélyes módon. De nekünk hős, aki kiverte innen a turbánosokat.:-)
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  GunnersHun · 4 éve
  [quote name="Creative35"]
  A cikk egyik forrása ez volt: http://krastietis.lt/maksimo-kolomijco-apsilankymas-raseiniu-kraste/
  Itt látható egy bácsi, aki szemtanúja volt a történetnek. Bármi is történt, akkor az már történelem. Hogy orosz propagandaanyag vagy sem, azt nem tudni. Ennyi erővel Dugovics Titusz, Dózsa György is lehet csupán propaganda. A történelem már csak ilyen. A "hiszem, ha látom" kétkedőknek pedig matek,fizika és kémia könyveket javaslom olvasgatni, ott valóban csak tényeket és igazságokat fognak majd találni. :-)[/quote]
  A töri tanárom (osztályfőnököm) középiskolában szó szerint azt mondta amit tanít nekünk az nem az igazi történelem ez csak össze van rakva, hogy viszonylag folytonos legyen mint egy történet. Ha mindent beleraknának amiről tudomás van akkor nem lenne tanulható.
  de pl. Dobó István a valóságban a családjával együtt kifejezetten gyűlölt személy volt, pénzért bármire képes volt.
  Nem a munkádat minősítettük, mert az előtt csak fejet lehet hajtani. ;-) Csupán beszélgetünk itt. Én inkább arra szavazok hogy volt bőven gyalogos támogatása.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Dred07 · 4 éve
  [quote name="pepe0419"]Ezt nem vettem észre elsőre. De másodirka sem, csak most, ez nem véletlen, ugye?
  Nyilván, azt értem, hogy a valóság egész más, de pont ezért kérdem. Nem arra gondoltam, hogy miért nem a kupolára céloztak, és valószínűleg nem is 30cm-es pontosságúak voltak az ágyúk, de azért csak volt annyi tapasztalatuk, hogy hol lehetnek a gyengébb pontjai a tanknak. De végülis mindegy, az összes körülmény úgysem derülhet már ki, ettől függetlenül szép teljesítmény volt az oroszok részéről ez.
  Bár nem voltam katona, és remélem sosem kell élesben kipróbálnom, de azt hiszem, itt a németek is bénáztak kicsit. Persze a játékban is sokszor kell a gyengébb képességű ellenfél a plecsnikhez.[/quote]
  Kb a Németek részéről olyan érzés lehetett mint a játékban kimenni egy JGpz e100 elé egy tier 4- es tankkal.
  Nagyapám sokat mesélt a háborúról és mindig azt mondta elég nehéz célozni miközben te is célpont vagy! Gyenge pont??? Te miről beszélsz? Örültek ha a tankot eltalálták!

  Nagyon megható történet és minden nemzetben megtalálhatók az ilyen hősök! Köszönöm az írást!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Creative35 · 4 éve
  [quote name="GunnersHun"]Leírtam. 12.-es hsz-ben.
  Nekem is inkább egy jól kimunkált propaganda történetnek tűnik.
  Amit még nem értettem, hogy egy gyanús tankot elsőnek egy üzemanyagot és lőszert (!) szállító konvoj közelíti meg. Értem én, hogy nem a hegyi vadászok közül votlak ott, de '41-ben még bőven volt a jól kiképzett német katonákból.[/quote]

  A cikk egyik forrása ez volt: http://krastietis.lt/maksimo-kolomijco-apsilankymas-raseiniu-kraste/
  Itt látható egy bácsi, aki szemtanúja volt a történetnek. Bármi is történt, akkor az már történelem. Hogy orosz propagandaanyag vagy sem, azt nem tudni. Ennyi erővel Dugovics Titusz, Dózsa György is lehet csupán propaganda. A történelem már csak ilyen. A "hiszem, ha látom" kétkedőknek pedig matek,fizika és kémia könyveket javaslom olvasgatni, ott valóban csak tényeket és igazságokat fognak majd találni. :-)
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  GunnersHun · 4 éve
  [quote name="Toydolls2"]
  Gunners jellemzően gyalogosokra gondolt, ha nem is írta le. ;-)

  Amúgy meg teljesen mindegy mit írunk, milyen ötleteket próbálunk adni így utólag, akkor és ott, teljesen más volt a helyzet, másképpen gondolkodtak, cselekedtek. A sport mérkőzésekhez lehet ezt hasonlítani, ha nézek egy foci, vagy akár milyen csapat játékot, a fotelből sörrel a kezemben én is mindig legyőzöm az ellenfelet. Ezzel nem akartam megbántani senkit, magamból indultam ki. :roll:[/quote]
  Leírtam. 12.-es hsz-ben.
  Nekem is inkább egy jól kimunkált propaganda történetnek tűnik.
  Amit még nem értettem, hogy egy gyanús tankot elsőnek egy üzemanyagot és lőszert (!) szállító konvoj közelíti meg. Értem én, hogy nem a hegyi vadászok közül votlak ott, de '41-ben még bőven volt a jól kiképzett német katonákból.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  grabowszky · 4 éve
  Ez is egy szép történet, ami akár így is megtörténhetett.
  Egyébként láttam egy amerikai tankos filmet, Fury címen, meglepően összecseng a film második felében zajló cselekmény.

KERES
© 2020 WOTINFO. Minden jog fenntartva.