Jelenleg

25
látogatónk van

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) - http://wotinfo.hu és http://wows.hu

(12 szavazat)

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS MODERÁCIÓ

I. ALAPFOGALMAK

Üzemeltető: a wotinfo.hu és wows.hu weboldalak Üzemeltetője.

Szolgáltatás: a wotinfo.hu és wows.hu internetes oldalak szolgáltatásai.

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.

Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.

Moderátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználói Fiók felfüggesztésével korlátozhatja.
 3. Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, melyről a Felhasználókat értesíti a Fejlesztések a wotinfo.hu oldalon és Fejlesztések a wows.hu oldalon fórum témákban.
 4. A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók továbbhasználatával fogadja el.
 5. Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be és újat nem készít.
 6. Egy Felhasználó egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem engedhet át.
 7. A Szolgáltatás igénybevétele főszabály szerint térítésmentes.
 8. A Felhasználói Tartalomért a Felhasználó teljeskörűen felel.
 9. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (publikálás, terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, visszavonás, törlés) felhasználási jogot ad.
 10. A Felhasználói Tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.
 11. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.
 12. Amennyiben Felhasználói Tartalom miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.
 13. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
 14. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.
 15. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.
 16. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.
 17. Kivételes esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.
 18. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési emailcímére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.
 19. A teljes Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, vagyis a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

III. MODERÁCIÓ

 1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom a Moderátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak és a privát üzenetek), mely tevékenység összességében a Moderáció.
 2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív beszédlégkör fenntartása.
 3. A Moderátorok a jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.
 4. A Moderátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják.
 5. Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Moderátorok engedélyéig újat nem készíthet.
 6. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott(!) indokkal a konkrét moderációval kapcsolatosan emailben lehet a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.
 7. Moderációról annak helyszínén és/vagy emailben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.
 8. Az Moderátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.
 9. Felhasználói Fiók a Felhasználó kérésére nem törölhető.
 10. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:
  • Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).
  • Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.
  • Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.
  • A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).
  • „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.
  • „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.
  • „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
  • „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.
  • „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
  • „Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver / adat / képanyag / hanganyag / filmanyag / stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).
  • Aktuálpolitika, faji, etnikai kérdések.
  • „Privát üzenetek kiadása”: a Felhasználók közötti ún. privát üzeneteket (uddeIM PMS komponens) a levéltitok védi, azok megosztása a másik fél hozzájárulása nélkül tilos!
  • „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó vagy személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.
  • „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét akkor sem, ha ugyanazt a terméket olcsóbban láttad/vetted/adod!
  • „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.
  • Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.
 11. Szigorúan tilos a következő termékek, szolgáltatások hirdetése:
  • Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver (airsoft is), festéklövő fegyver (paintball), muzeális fegyver, színházi fegyver, íj, 8cm-nél nagyobb élhosszúságú kés, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített bármilyen közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.
  • Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek stb.).
  • Üdülési csekk, cafeteria, értékpapír, bankbetét, bankjegy vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya, hitelkártya stb.), kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.
  • Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.
  • Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.
  • Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.
  • Hamis vagy hamisított márkajelzésű, másnéven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült terméket) hirdetni tilos.
  • Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).
  • Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.
  • Számítógépes játékok accountja (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) és az azokhoz kapcsolódó játékok, melyek nem használhatóak a fiók nélkül, illetve (tipikusan az ún. MMORPG) játékokban használatos virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).
  • Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó / account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.
  • Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)
  • Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.
  • Bármi, ami bűncselekményből származik.
  • Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.
  • Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing vagy gazdasági tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás, (Médiaajánlatunk itt elérhető).
 12. Jótanácsok, további szabályok:
  • Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.
  • A keresőt minden kérdésfeltevés és új téma nyitása előtt is érdemes használni.
  • Téma nyitás: Egyszeri problémának lehetőleg ne nyiss témát, mert a kis témák hamar elsüllyednek, ráadásul igen kicsi az esély, hogy a téma szakértői észreveszik. Általában többen tudnak segíteni neked a nagy gyűjtőtopicokban. Ha mégsem találtál olyan témát, amelyben a kérdésedet felteheted és új témát nyitsz, kerüld a túl általános címeket („Segítsetek plíz!”), a cím pontosan, egyértelműen tükrözze azt, amit szeretnél. A téma címe olyan információt tartalmazzon, amit könnyen megtalálnak a keresővel a fórumozók (például ha azt írod, hogy „Megdöglött azikszpém a radidrájverrel”, akkor azt senki sem fogja megtalálni, ellentétben azzal, hogy „Nem megy a Windowsom, mióta feltettem a Catalystot”).
  • Hozzászólás:
   • Figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra, mert sokkal nagyobb eséllyel kapsz választ egy összeszedett, jól megírt kérdésre, mint egy nehezen értelmezhető betűhalmazra.
   • Ha fórumban 60 percen belül, cikknél bármikor eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
   • Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.
   • Az Üzemeltető felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználói tartalmat körültekintően, megfontoltan hozza létre, mert az később (akár évek múlva) is látható maradhat, azt bárki (internetes keresőrobotok is) láthatja, lementheti.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a http://wotinfo.hu és http://wows.hu doménnéven és aldoménjein elérhető weboldalak keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldal nyitóoldalán.

Hogyan használja fel a Google az Ön adatait, amikor a partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja?

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a weboldal Üzemeltetője az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges. Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a weboldal megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek (pl. Google Analytics, User Ban). Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3 „Cookie”-k elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A Google DoubleClick-cookie-kat használ az AdSense Kontextusban-hirdetéseket megjelenítő webhelyeken, így a wotinfo.hu-n és wows.hu-n is. Az alkalmazandó törvények, jogszabályok és szabályozások értelmében az Üzemeltető egyedi és kizárólagos joggal rendelkezik a DoubleClick cookie használatából származó adatok felhasználására a vállalkozásával kapcsolatos bármely célra, azzal a kitétellel, hogy a Google felhasználhatja és közzéteheti ezeket az adatokat a Google hirdetésekre vonatkozó adatvédelmi irányelvei, és minden alkalmazandó törvény, jogszabály és szabályozás értelmében.

2.4 Harmadik személyek által telepített cookie-k

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick? szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick? vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a weboldal működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • közvetlen üzletszerzéshez előzetes hozzájárulások beszerzése,
 • működési problémák elhárítása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató külön nyilatkozatban az alábbi linken található.

 

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon. Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

6. Záró rendelkezések

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a wot.jacktor {kukac} gmail {pont} hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: wot.jacktor {kukac} gmail {pont} com. Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.


Utoljára frissítve: 2016. március 21.

wotinfo.hu/wows.hu

Megjelent: 52982 alkalommal Utoljára frissítve: 2018. szeptember 6. 07:34
© 2023 WOTINFO. Minden jog fenntartva.