Jelenleg

21
látogatónk van

2018. augusztus 22. 07:35

WOT WIKI: Csata mechanizmusok - Átütési és sebzési mechanizmus

Írta:
(14 szavazat)
8 hozzászólás

A wiki Csata mechanizmusok cikksorozatában a lehető legnagyobb részletességgel mutatjuk be Nektek, játékosoknak a játék működésének egyes technikai alapvetéseit, azaz azon játékmechanizmusokat, melyek megértése mindenki számára jelentős előnyöket nyújthat majd a csatározások során.

Páncélátütési mechanika

Pontosan célozni és eltalálni az ellenséges tankot az egyik leghatásosabb módszer az ellenség sebzésére és megsemmisítésére. Sajnos azonban ez nem elég. Ha eltaláltad az ellenséget, akkor a szerver kiszámítja:

  • hogy hol találtad el pontosan,
  • milyen szögben csapódott be a lövedék,
  • mi a célpont effektív páncélvastagsága,

és végül azt, hogy sikerült-e átütnie az ellenséges tankot a lövedékednek.

Becsapódási szög

A lövedékek becsapódási szöge fontos tényező a páncélátütés során. Az ideális becsapódási szög merőleges a páncélzatra. A valós becsapódási szög a merőlegestől való eltérés. Ehhez a szerver figyelembe veszi a lövedék ballisztikus pályáját, ami főleg az önjáró lövegeknél lehet fontos.

Ha a lövedék egy külső modult talál el (pl.: lánctalp, toronygyűrű) akkor a becsapódási szögnek nincs jelentősége. Ez alól kivételt képez a tank lövege.

A lövedékek normalizációja

A páncéltörő és keménymagvas lőszerek becsapódási szöge normalizálva van, vagyis a merőlegeshez igazítódik a becsapódás pontjában. Alap páncéltörő lőszerek esetén ez az érték 4°.

Üreges páncél esetén a becsapódás során normalizálódik a lövedék, majd ezen a pályán halad tovább, hogyha sikeresen átüti a külső páncélréteget. Ha ezután eltalálja a páncéltestet, akkor ott is megtörténik a normalizáció és a megmaradó átütési erőt leellenőrzi a szerver, hogy a lövedék sikeresen át tudja-e ütni a páncéltestet.

A 8.6-os verzió óta a keménymagvas lőszerek normalizációja 2°. Ez az érték konstans, nem véletlenszerű.

A kumulatív és repeszromboló lőszerek becsapódási szöge egyáltalán nincs normalizálva. A becsapódási szöget csak az effektív páncélvastagság kiszámítása során használja a szerver.

Lepattanó lövedék

Ha a páncéltörő vagy keménymagvas lövedék becsapódási szöge több mint 70° (kumulatívnál 85°), akkor a lövedék automatikusan lepattan sebzés okozása nélkül. Üreges páncélról is lepattanhat a lövedék, vagy akár az üreges páncél alatti páncéltestről is. Mint azt említettük már, a külső moduloknál nem számít a becsapódási szög, kivéve a lövegcsőnél, tehát arról le lehet pattanni.

Terepről, objektumokról és kilőtt tankokról nem lehet lepattanni.

Overmatch

Ha a páncéltörő vagy keménymagvas lőszer kalibere több mint kétszerese a páncéllemez névleges vastagságának (pl.: egy 130 mm átmérőjű lövedék becsapódik egy 60 mm vastag páncéllemezbe), akkor a lövedék normalizációja a következőképpen alakul: alap normalizáció * 1,4 * a lövedék átmérője / névleges páncélvastagság. Azt ne felejtsd el, hogy a lövedék ettől függetlenül még képes lepattanni a páncélzatról, ha a becsapódási szöge nagyobb, mint 70°.

Ha a páncéltörő vagy keménymagvas lőszer kalibere több mint háromszorosa a páncéllemez névleges vastagságának (pl.: egy 130 mm átmérűjő lövedék becsapódik egy 40 mm vastag páncéllemezbe), akkor a lövedék mindenképpen átüt, becsapódási szögtől függetlenül. A fentebb említett megnövelt normalizáció itt is érvényes.

A repeszromboló és kumulatív lőszerekre nem vonatkozik az overmatch szabály.

Effektív páncélvastagság

A tankod változó vastagságú páncéllemezekkel van felszerelve. A játék csak a 3 fő páncéllemez névleges vastagságát adja meg a statisztikákban. A játékban ennél részletesebben le vannak modellezve a tankok. A tanks.gg weboldal és a játékban található páncélátütési indikátor segít felfedezni a tankok részletes páncélzatát.

A névleges páncélvastagság csak az a minimális páncélvastagság, amit a lövedéknek át kell ütnie. Ha a becsapódási szög nem 0°, azaz nem merőlegesen csapódik be a lövedék a páncéllemezbe, a lemez effektív páncélvastagsága több lesz, mint a névleges vastagság:

Az effektív páncélvastagságot a következőképpen lehet kiszámolni: A névleges páncélvastagságot el kell osztani a normalizált becsapódási szög koszinuszával.

Az alábbi táblázatban látható, hogy mennyivel nő meg a páncéllemez effektív vastagsága a becsapódási szög növekedésével:

Becsapódási szög Effektív páncélvastagság
100%
10° 101,54%
20° 106,42%
30° 115,47%
40° 130,54%
50° 155,57%
60° 200%
70° 292,38%
>70° Lepattanás

Ahogy láthatod, az effektív páncélvastagság exponenciálisan növekszik. A 60°-ban becsapódó lövedék számára a páncéllemez effektíven kétszer olyan vastag, 70°-on pedig majdnem háromszorosa. Mint azt már fentebb említettük, 70° felett a páncéltörő és keménymagvas lőszerek lepattannak (kivéve a 3 kaliberes szabály esetén).

A 8.9-es verzió óta a kumulatív lőszer automatikus lepattanó szöge 85° felett van. A páncélátütés megmarad lepattanás után is. Ez vonatkozik az ellenfeleidre is, így fontold meg, hogy hol lövöd meg őket. A becsapódási szög minimális csökkentése is exponenciálisan lecsökkenti az effektív páncélvastagságot, és az eddig átüthetetlennek tartott tankból könnyen lehet préda. Ezért is érdemes egy tankra két oldalról támadni, egyszerre csak egy oldalon tudja növelni a páncélzatát (ha téged támadnak két oldalról, miközben egy jól páncélozott tankban vagy, akkor érdemes az egyik ellenfél számára megnövelni az effektív páncélodat és a másikra tüzet nyitnod).

Páncélátütés RNG

A lövedékek kijelzett páncélátütési értékei átlagos értékek. A valódi átütési értékek véletlenszerűek és az átlagérték ±25%-os szórásában vannak. A pontos érték kiszámítása becsapódáskor történik, minden egyes kilőtt lövedék számára külön-külön.

Páncélátütés csökkenése a távolság növekedésével

Mivel a valóságban a megtett távolsággal csökken a kilőtt lövedék sebessége, a játék ezt egy lineáris átütéscsökkenéssel modellezi le attól függően, hogy milyen lövedéket használ a játékos:

  • A páncéltörő lövedékek kismértékű átütés csökkenést szenvednek el
  • A keménymagvas lövedékek általában nagy mértékű csökkenést szenvednek el (kivéve azok a lövedékék, amik az alapértelmezettek, például a tier X-es közepes tankok nagy részén)
  • A repeszromboló, HESH és kumulatív lőszerek átütése nem csökken a megtett távolsággal

A garázsban kiírt átlagos átütési érték a 0-100 méteres távolságra vonatkozik, mert ezen a távon még nincs csökkenés. Részletesebb páncélátütés-csökkenési adatokat a lőszer adatlapján lehet olvasni.

Dupla átütés

A lövedék folytathatja röppályáját az első becsapódás után, vagy a tankon kívül egy lepattanás után, vagy a tankon belül az üreges páncél/páncéllemez/külső modul sikeres átütése után. A lövedék az első becsapódás után az űrméretének tízszeresével megegyező távolságra repül (pl.: egy 100 mm-es lövedék 1 métert tehet meg maximum). A lövedék visszamaradó páncélátütési képessége az alap páncélátütési érték megszorozva a ±25%-os RNG-vel, mínusz a már átütött páncéllemez(ek) effektív vastagsága. A belső moduloknak és a legénységnek nincs páncélzata, így azokat mindig eltalálja a lőszer, ha van még valamennyi átütési ereje.

A 9.3-as verzió óta a lövedék lepattanhat egy tankról és egy másik tankot is eltalálhat szerencsés esetben.

Sebzési mechanika

Ha a lövedék átütötte a célpont páncélzatát, még nincs vége a kalandjainak. Automatikusan nem fog az ellenség sebzést elszenvedni. A sebzés mértéke attól függ, hogy milyen a lövedék pályája és hogy a célpont milyen részeit találja el. Egy lövedék valóban keresztülmehet egy tankon úgy, hogy nem okoz neki semmilyen sebzést.

A lövedék sebzése

Minden lövedéknek megvan a maga sebzéspotenciálja. A játékmechanika különbséget tesz a páncélzat sebzése (tank életerő) és a modul/legénységi tag sebzése között, de a statisztikákban csak a páncélzat sebzése jelenik meg. A modul/legénységi tag sebzése külön létezik és nem látható a játékban.

A modul/legénységi tag sebzése külön van kiegyensúlyozva minden lövedék számára, általánosságban a kisebb szintű ágyúk több kritikus sebzést tudnak kiosztani, mint páncélzat sebzést, a nagyobb szintű ágyúkra pedig ennek fordítottja igaz. Ez azért van, mert az alacsonyabb szintű tankokon jóval több életereje van a moduloknak, mint amennyi életerőpontja van maguknak a tankoknak.

Sebzés RNG

Mint ahogy az átütés, úgy a sebzési értékek is a kijelzett átlagérték ±25%-os szórásában vannak, a lövedék típusától függetlenül. A lövedék tulajdonságaiban látható a minimális és maximális sebzési érték. Ezek az értékek a legközelebbi egész értékre vannak kerekítve, csata közben pedig a pontos érték egészre levágott része jelenik meg. A valóságban mindkét statisztika pontatlan, a szerver a pontos értékekkel dolgozik.

Páncélzat sebzése

Minden járműnek van egy életereje, ami a garázsban is látható. A csata elején minden tanknak 100%-os az életereje, mert javítatlan tankkal nem lehet bemenni csatába. Minden egyes alkalom során, amikor a tank páncélzat sérülést szenved el, csökken az életerőpontja. Ha ez 0-ra csökken, a tank megsemmisül. Egy életerő csík jelzi ki a csatában a visszamaradó életerőpontjait a tankoknak.

Az üreges páncélzat egy speciális típusú páncél, aminek a célja, hogy módosítsa a becsapódó lövedék pályáját és megvédje a tankot a repeszromboló lövedékek robbanási sugarától. Az üreges páncél egy különálló modul a tank páncéltestétől. Ha csak az üreges páncél sérül meg, akkor a tank életerőpontjai nem csökkennek.

Páncéltörő, keménymagvas és kumulatív lőszerek

Ezek a lövedékek csak akkor sebeznek, ha átütik a célpont páncélzatát. Ha a lövedék átütötte a páncélzatot, akkor az RNG által módosított átlagsebzést elszenvedi a célpont. Más nem befolyásolja a sebzés mértékét (pl.: épp átütötted a páncéllemezt vs. simán átütötted azt).

Repeszromboló lövedékek

Itt a helyzet jóval komplikáltabb, mert mind az átütő, mind a nem átütő, sőt a célt tévesztő lövedékek is okozhatnak sebzést.

Ha ez a lövedéktípus átüti a páncélzatot, akkor minden ugyanúgy zajlik, mint a többi lövedéknél. Az átlagsebzést osztja ki, módosítva az RNG ±25%-ával. Mivel ez a lövedék felrobban ha átütötte a páncélzatot, a robbanási sugárban tartózkodó összes modul és legénységi tag szenvedhet kritikus találatot.

Mivel a legtöbb repeszromboló lövedék átütése alacsony, ha nem óvatosan célzol, és nem találsz el egy vékony páncélzatú részt a célponton, akkor nem fogod tudni azt átütni ezzel a lőszerrel és a lövedék a páncéltesten kívül robban fel a becsapódás helyén. Ez arra az esetre is érvényes, amikor a lövedék üreges páncélzatot talál el, ilyenkor a lövedék még a páncéltest elérése előtt felrobban. A harmadik eset, ha nem találod el a célpontot, de a lövedék robbanósugara eléri a tankot. Az összes ilyen esetben, amikor a lövedék nem üti át a páncéllemezt az alábbi képlettel számolja ki a sebzést a szerver:

Jegyzetek:

  • actualDamage: A valódi sebzés a számítás után (ha 0 vagy negatív, akkor nincs sebzés).
  • nominalDamage: A lövedék névleges sebzése.
  • ImpactDistance: A becsapódás távolsága a páncéllemeztől (a számítás mindig a támadó számára legkedvezőbb esetet számítja).
  • SlapshRadius: A lövedék robbanási hatósugara.
  • nominalArmorThickness: Az eltalált páncélzat vastagsága (a számítás mindig a támadó számára legkedvezőbb esetet számítja).
  • SpallCoefficient: Ez az érték 1,2, 1,25, 1,3, vagy 1,5, ha a tankra fel van szerelve a repeszpáncél, amúgy ez egyenlő 1-gyel.

Ha meg lett határozva a becsapódás pontos helye és a sebzés pontos értéke is ki lett számítva, akkor végre sebezhet is a lövedék. A belső modulok sebzése a normális szabályok szerint történik, kivéve az alábbi korlátozásokat:

  • Ha a lövedék a páncéltesten robbant fel, akkor a robbanás lökéshullámát egy 45°-os tölcsérrel szimulálja a játék. Ez a tölcsér a normalizált becsapódási vektoron van, hossza megegyezik a lövedék átmérőjének tízszeresével. A belső modulok sebzése csak ezen a területen belül lehetséges.
  • Ha a lövedék a tankon kívül robbant fel és csak a lövedék robbanósugara találta el a tankot, akkor a lökéshullám nem tud betörni a tankba. Emiatt a belső modulok nem sérülhetnek meg egy ilyen lövéstől.

Ha a lökéshullám először egy üreges páncélzatot talál el, akkor a fenti számítást a páncéltest lemezén még egyszer ki kell számítani a megmaradt sebzéspotenciállal, aminek a végeredménye általában 0, vagyis nincs elszenvedett sebzés.

Modul és legénységi tagok sebzése

Mint azt már említettük, nem csak a tank páncélzatát lehet sebezni, hanem a moduljait és legénységét is. A páncélzat és a modul/legénység sebzése külön dolog. Ez azt jelenti, hogy egy modul eltalálása csak a modulra van hatással, a tank életerőpontjaira nem, pont úgy, mint amikor a tank páncélzatának sebzése nincs hatással a modulokra. Ettől függetlenül egy lövedék sebezheti a tankot és a modulokat is, mert páncélátütés után a tankban továbbrepül a lövedék.

Ahogy magának a tanknak, úgy a moduloknak és a legénységnek is vannak saját életerőpontjai. Csata során csak egy leegyszerűsített kijelzést látsz a modulok és a legénységi tagok életerejéről. Ezek a következőek:

Alapértelmezett szín: Van elég HP-ja a moduloknak és legénységnek, hogy rendesen működjenek.

Sárga: Ez azt jelenti, hogy a modul jelentős sebzést szenvedett el (≥50%), de még működőképes. A legénységi tagoknak nincs sárga állapota.

  • Lánctalp: Nincs negatív hatás.
  • Periszkóp: Nincs negatív hatás.
  • Üzemanyagtartály: A következő lövések nagyobb eséllyel gyújthatják ki a tankot.
  • Torony: 50%-kal lassabb toronyforgatási sebesség.
  • Löveg: 50%-kal megnő a szórás és 50%-kal csökken a pontosság.
  • Motor: 50%-kal lecsökken a motor teljesítménye.
  • Lőszerrekesz: 50%-kal megnő az újratöltési idő.

Piros: Ez azt jelenti, hogy a legénységi tagot kilőtték/a modul elromlott teljesen. A legénységi tagokat csak fogyócikk felhasználásával lehet meggyógyítani, a modulokat viszont automatikusan "sárga" állapotukba javítja a legénység, teljesen csak fogyóeszközzel lehet ezeket is megjavítani.

  • Lánctalp: A tank mozgásképtelen.
  • Periszkóp: A maximális felderítési távolság 85%-kal csökken.
  • Üzemanyagtartály: A tank kigyullad.
  • Torony: A torony beragad.
  • Löveg: A löveg nem tud lőni, és vertikálisan sem lehet mozgatni.
  • Motor: A motor teljesítménye 0-ra esik. Lejtőn lefele vagy a megmaradt lendülettel még tud mozogni a tank. Nagy valószínűséggel ki is gyullad a tank.
  • Lőszerrekesz: A jármű felrobban, kivéve, ha már egyáltalán nincs lőszer a tankban (a betöltött utolsó lövedék is számít!).

Minden modul és legénységi tag állapotváltozását egy szöveges üzenet jelzi.

Mentődobás

Ha egy modult vagy legénységi tagot eltalálnak, akkor nem feltétlenül szenved el sebzést. Ehelyett a legtöbb modulnak vagy egy specifikus esélye arra, hogy ne sérüljön meg. Ezt nevezik mentődobásnak. Az alap sérülési esélyek az alábbiak:

  • Lánctalp: 100%
  • Motor: 45%
  • Üzemanyagtartály: 45%
  • Periszkóp: 45%
  • Rádió: 45%
  • Torony: 45%
  • Löveg: 33%
  • Lőszerrekesz: 27%

Minden legénységi tagnak ugyanakkora az esélye a sérülésre:

  • A legénységi tag sérülési esélye páncéltörő/keménymagvas/kumulatív lőszerrel: 33%
  • A legénységi tag sérülési esélye (belső) robbanás által: 10%

Az összes alap esély 3%-kal növelhető a Halálos szem perkkel, ha páncéltörő/keménymagvas/kumulatív lőszerrel tüzel a tank.

Más nem befolyásolja ezeket az esélyeket. A szállított lőszer mennyisége sem befolyásolja a lőszerrekesz sebzését.

A teljes legénység meghal

Ha a tank összes legénységi tagja meghal, a tank működésképtelen lesz. A fogyócikkeket sem lehet felhasználni, mert nincs aki felhasználná őket. A tankot megsemmisítettnek veszi a játék attól függetlenül, hogy ott marad a csatamezőn a megmaradt életerőpontjaival.

A lőszerrekesz felrobbanása

Ha a lőszerrekesz életerőpontja lecsökken 0-ra, akkor az felrobban, megsemmisítve a tankot és a legénységet. Az egyetlen kivétel, amikor a lőszerrekesz teljesen üres (a betöltött utolsó lövedék is számít!). A lőszerrekesz életerőpontjait a Vizes lőszerrekesz  felszereléssel és a töltő Biztonságos elhelyezés perkjével növelheted meg.

Tűz sebzés

Két módon gyújthatsz fel egy tankot:

  • Ha a tank üzemanyagtartályának életerőpontja eléri a 0-t.
  • Minden egyes motortalálat kigyújthatja a tankot. Ez az esély a motortól függ. A váltómű is a motorhoz tartozik, de ennek a sebzése nem okoz tüzet.

Ha a tank kigyullad, akkor folyamatosan sebzi a modulokat, legénységet és a tank életerőpontjait is. A pontos mennyiség a tanktól függ, de nem található meg a játékban. A tűz időtartama szintén függ a tank típusától, a legénység tűzoltó képességétől, attól, hogy a sofőrön rajta van-e a Megelőző karbantartás perk, és hogy használsz-e automata tűzoltókészüléket. A tüzet manuálisan is el lehet oltani az olcsóbb tűzoltókészülékkel. Mindegy milyen gyors a reakcióidőd, vagy használsz-e automata tűzoltókészüléket, a tűz egyszer mindenképpen sebezni fog!

Ütközési sebzés

Sebezheted a célpontod ütközéssel is. Az ütközés egy robbanást szimulál az ütközés pontjában. A robbanás erőssége az ütközés kinetikus energiájától függ (0,5 * kombinált tömeg * relatív sebesség2). Ez azt jelenti, hogy minél nehezebb a két ütköző jármű és minél gyorsabban történik az ütközés, annál erősebb lesz a robbanás.

Az ütközés sebzéspotenciálját a két tank tömegének arányában osztja el a rendszer, például ha a te tankod 75 tonnát nyom, a leütközött célpontod pedig 25 tonnát, akkor az ütközés által létrehozott robbanás sebzésének csak a 25%-át fogod elszenvedni, a többi a másik tankot illeti.

A pontos sebzésszámítás ugyanúgy működik, mint a repeszromboló lövedékeknél és itt is érvényes a repeszpáncél által nyújtott védelem. Ha a sofőrön rajta van az Irányított ütközés, akkor még jobban lehet növelni az ellenség által elszenvedett sebzést.

Ha téged akar valaki leütközni, akkor érdemes tolatni, ezáltal lecsökkenteni az effektív becsapódási sebességet és az ellenfél felé fordítani a legvastagabb páncélzatod.

0 sebzésű találatok

A legtöbbször ezek a nem megfelelő vizuális és audio visszajelzéseknek köszönhetőek, amik miatt a játékosok nem tudják eldönteni, hogy mi is történt a lövedékkel. A külső modulokról vagy üreges páncélzatról lepattanó lövedékeket nehéz a játékosoknak beazonosítani és ezeknél megvan arra az esély, hogy ne okozzunk vizuális sérülést az ellenséges járműveknek.

Mindenki szembetalálkozhat a 0 sebzésű lövedékekkel, de a fenti mechanikák áttanulmányozásával és megértésével le lehet csökkenteni a gyakoriságukat. Igaz van RNG a játékban, de a lövéseid mindig a célzókörön belül szállnak, tehát úgy célozz, hogy a legnagyobb esélye legyen a lövedékednek a sebzésre.

Szellemlövedékek

Ezeknek két változata van:

  • Az egyik, amikor a játékosok szerint eltűnik a lövedék a lövegcsövet elhagyva. Ez annak köszönhető, hogy a játékos nem veszi észre a nyomjelző effektjét. Ha visszanézi a visszajátszást egy másik szögből, akkor egyből látható lesz a lövedék nyomjelzője.
  • A másik változata a nagy lagnak köszönhető, ami miatt a kliens nem feltétlenül azt mutatja, ami a szerveren valóban történik.

Sebzés/lövés, Sebzés/perc

A tankok tűzerejét meghatározó leggyakoribb mértékegység a sebzés/lövés (alfa) és sebzés/perc (DPM).

Az alfasebzés azt jelenti, hogy a játékos mekkora sebzés kiosztására számíthat egy lövéssel, azaz mennyi sebzést vihet be a minimális idő alatt a jármű, amíg ki van téve az ellenséges lövedékek számára. Általánosságban a nagy sebzésű tankoknak hosszú az újratöltési ideje, míg a kis sebzésű tankok gyorsabban töltenek.

A sebzés/perc (DPM) egy folyamatos sebzést jelent 1 percen keresztül, és ez az alfa ellentettje is, mert itt azt nézik, hogy mennyi sebzést adhat le a tank egy maximális időtartam alatt, amíg ki van téve az ellenséges lövedékek számára. Az általános sebzés/percet a löveg átlagsebzésével és újratöltési idejével számolják.

A nagy alfájú tankoknak alacsonyabb a DPM értéke, mint a kisebb alfájú tankoknak, emiatt másféle játékstílust követel meg a két járműfajta.

Egy alternatív mértékegység az "előnyös" DPM, amikor úgy számolják ki egy tank DPM-jét, hogy az első lövedék már alapból be van töltve a tankba. Ez a számítás jobban leírja a WOT-ban található összetűzések menetét, mert a harcok nem a csata legelején kezdődnek el. Ha így számoljuk a DPM-et, akkor a nagy alfájú tankok lesznek előnyben.

Utoljára frissítve: 2021. szeptember 6. 11:30

NE KONTEÓZZ, NE SÍRJ! Mielőtt kommentelsz, ezt feltétlen olvasd el!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    berserk.guts
    • Tankos
    · 1 éve
    Vannak problémák a játékkal persze tudjuk nem egy szimulátor de azért akkor is túl sok mindent "komolyan vettek".Szóval nem egy egyszerű játék érzetét kelti inkább túlzás ha már csak egy árkád játék akarna lenni. Túl sok a szimuláció amit beleraktak ezek miatt meg már nem működik hogy azzal kényelmi szereppel takaródzunk hogy ez csak egy játék.
    !Valamint reklámokban amikor népszerűsítették igen csak kiemelték hogy milyen történelem hűen dolgoztak rajta na persze aztán mindig fórumon orruk alá is lett dörgölve mit rontottak el rajta.

    "több mint 70° akkor a lövedék automatikusan lepattan sebzés okozása nélkül."
    "Üreges páncélról is lepattanhat a lövedék" Hogyne, hogyne 10mm-es kedvencem mert az csak úgy lepattan főleg egy 130+mm-es az csak úgy eltűnik.

    Mese habbal az egész nem kell 3x elég ha már nagyobb a caliber mint a páncél vastagsága a páncélzat bajban van mert bemélyedés nélkül nem tűnik el egy lövedék. Márpedig ha megfelelő helyen találják el beszakítja a páncélzatot és a repeszek megölik a legénységet vagy felrobbantják a tankot.De szükség van a megfelelő energiához is és a jól eltalált részhez is.( 1.000.000+ Joule=Lövedék sebessége M/s * Lövedék Tömege Kg. A HEAT lőszerek lassúak és könnyebbek mint egy AP. A ladás videó miatt írom mert ott a tetején pattintanak egy HEAT-et de annak a becsapódási szöge kevesebb mint 1° inkább lecsúszik már rajta.)
    Ez egy gyönyörű elmélet amit a wargaming megszült magának és saját magát is átveri vele de a valóságban nem létezik az hogy csak úgy eltűnik és elpattan egy lövedék. Az mindig nyomot hagy és sebzést okoz. Jó példa az anyagminőség romlása amikor spóroltak a páncélzat minőségén vagy a kezdetleges szegecselt páncélzat amik 1 lövés után tönkre mentek vagy a túl rideg acél mert kispórólták az anyagot belőle és széttört repeszekre amik megölték a személyzetet.
    https://www.youtube.com/watch?v=Fhr-jf-ZSZQ&list=PL3Vek_pqUQh9b_40LUGwa1sSZ5-9AAvoT&index=4&ab_channel=DejmianXYZSimulations


    https://www.youtube.com/watch?v=5jSCAJpFw-M&ab_channel=DejmianXYZSimulations


    Szerencsére nagyon jó szimulációkat készítenek manapság biztos a tankos játékok miatt is lett pár felhasználó funja akik értenek a számítógépes szimulációkhoz amikkel pontosan kitudják számítani mi történik.

    Igy a wg hazugságai mert kedves serB ha valaki még emlékszik rá fórumokról meg a többi moderátor kutyája akik sok hazugságot tudtak lenyomni régen a nép torkán, hogy már pedig ez így volt mert a dédapja a háborúban ..... Biztos majd mindenki elhiszi nekik szerencsére nem vagyis régebben lángolt a topic amikor ment oda vissza az okitás kinek van igaza meg mit néztek be.
    Nincs olyan hogy csak úgy eltűnik egy lövedék ha már nagyobb a kaliber és elég ereje van komoly károkat tud okozni.https://www.youtube.com/watch?v=ZXupe6aCzNQ&ab_channel=DejmianXYZSimulations
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    GregorMann
    • Tankos
    · 4 éve
    Üdv Mindenkinek,
    Itt a Csata mechanizmusok részben az AP lőszer normalizációjának 4° van megadva ugyanakkor a Lőszer típusoknál a szövegben és a táblázatban is 5° szerepel.
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    K6000
    • Tankos
    · 4 éve
    "Ha a páncéltörő vagy keménymagvas lőszer kalibere több mint háromszorosa a páncéllemez névleges vastagságának (pl.: egy 130 mm átmérűjő lövedék becsapódik egy 40 mm vastag páncéllemezbe), akkor a lövedék mindenképpen átüt, becsapódási szögtől függetlenül."

    Ez szerintem így nem igaz. Többen mondták, hogy van ez a 3x kaliberszabály (Overmatch Changes) és forrásként ez az írás lett megjelölve. A 9.17 verziótól ez azonban már nem így van, azaz lassan már 2 éve. Forrásként, hogy itt legyen: https://www.youtube.com/watch?v=pvzU4ZTP3Fk
    • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
      berserk.guts
      • Tankos
      · 1 éve
      Amikor berakták a swédeket akkor megint elgurult a gyógyszer a wg-nél és túltolták direkt de ment róla vita fórumban hogy ez nem így működik.
      Mármint a bordázott páncélzat az jogos 103B-nél "ribbed armor"De a többi része a tanknak átlőhető lenne bárhol kivéve a bordázott résznél.Na meg a sima 103 az már mese habbal 40mm nem fog pattintani semmit átszakadna.
      Azért látni szépen betöri még így is nem nyom nélkül fog eltűnni ezt kéne bevezetnie a wg-nek 1-2 lövést oké kibír de amikor 5x-10x meglövik és csak ott állnak az "átlőhetetlen" tankok és eltűnnek a lövedékek ezt kéne beszüntetni.
      IS-7 vs Strv 103A | Armor Penetration Simulation
      https://www.youtube.com/watch?v=atVazsu840M&ab_channel=DejmianXYZSimulations

      fordítva se egyszerűen semmi baja nem lesz az IS7-nek
      Strv 103b vs IS-7 | Armor Penetration Simulation
      https://www.youtube.com/watch?v=RGlffwAkiak&ab_channel=DejmianXYZSimulations

      Modernebb lövedékekkel szemben már nem volt olyan hatásos bár az strv 1967-es és a 103B Tier10-es verzió 60mm-el nem létezett 50mm-el volt szolgálatban de jóval később ha jól tudom?T-10M vs Strv 103 | 122mm 3BM11 APDS Armour Piercing Simulation
      https://www.youtube.com/watch?v=RxHdlklCruo&ab_channel=SYSimulations

      T-72 vs Strv103 | 125mm 3BM9 APFSDS Armour Piercing Simulation
      https://www.youtube.com/watch?v=5H9Tj-N385c
  • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
    wrett
    • Tankos
    · 5 éve
    Na ez a nonszensz: "Egy lövedék valóban keresztülmehet egy tankon úgy, hogy nem okoz neki semmilyen sebzést."
    • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
      csiga73
      • Tankos
      · 5 éve
      Igazad van. Én is láttam már olyat,autó hátsó ajtajánál keresztül lőtték karabéllyal és leállt a motor. ja nem lett 2 lyuk és huzatot kaptak a bent üllők
      • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
        berserk.guts
        • Tankos
        · 1 éve
        Panzer III vs T-34 | Pzgr 39 | Armor Penetration Simulation
        https://www.youtube.com/watch?v=J7kSrwOjGwQ&ab_channel=DejmianXYZSimulations
        Ez még át se ment de biztos túl élhető egy ilyen a vezető ülésnél. Meg se állna egy puha testben meg már bocsi de mit is hasonlítunk össze? Egy AK47-es lövedéket ami 2000-3000J? Szemben egy bármilyen AP lövedékkel ami 1.000.000J energia és még ha a páncélzat lelassítja is még mindig egy ember puhatest neki de egy lőszer rekesz is 1-2mm-es páncéllal is simán keresztül viszi.

Kapcsolódó elemek

  • Ezen eszközök a tankok harci teljesítményét fejlesztik, a fogyóeszközökkel ellentétben ezeket egyszer kell megvenni és az adott tankon többet nem kell fizetni utánuk.

    Mindnek megvan a maga előnye, cserébe viszont igen magas az áruk. Az egyes felszerelések elérhetősége tiertől, tank osztálytól és nemzettől függően változhat.

  • Jelen cikkünkben összegyűjtöttünk jó néhány, a játékkal kapcsolatosan a kezdőkben esetlegesen felmerülő kérdést, egészen az alapoktól, a kicsit mélyebb, játékmechanikai dolgokig. Veteránoknak sem árt átfutni, hátha találnak benne új dolgot ;)

    A cikket folyamatosan frissíteni, bővíteni fogjuk a jövőben, kommentekben várjuk az ez irányú javaslatokat is.

  • A csatában nyújtott kiemelkedő teljesítményért járnak a kitüntetések különböző formái, a medálok, a jelvények és rangok, melyek a játékos szolgálati feljegyzésében jelennek meg, akárcsak az aktuálisan játszott tankkal elért rekordok is.

  • Egy jármű sem mehet harcba teljes virtuális legénység nélkül. A legénység kezeli a tankot a játékos irányítása alatt. Számuk tanktól függően változhat, két főtől egészen hatig. Öt fő feladatkört különböztetünk meg melyeket a legénységi tagok külön-külön látnak el, vagy egy tag lát el többet, az aktuális tank kívánalmainak megfelelően.

  • A wiki Csata mechanizmusok cikksorozatában a lehető legnagyobb részletességgel mutatjuk be Nektek, játékosoknak a játék működésének egyes technikai alapvetéseit, azaz azon játékmechanizmusokat, melyek megértése mindenki számára jelentős előnyöket nyújthat majd a csatározások során.

© 2023 WOTINFO. Minden jog fenntartva.