Jelenleg

24
látogatónk van

2017. máj. 18. 08:42

Tank elemzés: IS

Írta:
(78 szavazat)
39 hozzászólás

Bevezetés - Sztálin büszkesége

A nehéz tankok VII-es szintű szovjet képviselője az IS, ami hasonlóan pl. az amerikai T29-hez vagy a német Tigris I-hez, ikonikus képviselője a játéknak. Bár a játékban IS a neve, a valóságban két külön típus volt, az IS-1 és az IS-2. Nézzük is meg a tank történelmi hátterét.

Történelmi alapok

IS-1 (IS-85)

Alig derült fény a Tigrisek létezésére, a szovjet hadiipar azonnal reagált: már 1943 februárjában sor került az IS-1 fejlesztési terveinek jóváhagyására. Az IS-1 eredeti tervei a KV-13 tankra alapultak. A KV-13 egy tetszetős, még a fejlesztése elején álló harckocsi volt, amelynek gyártását végül is a T-34 gyártási kapacitásának növelése érdekében leállítottak. Ugyanakkor a harckocsi alváza felhasználhatónak tűnt az IS-1 sietős fejlesztésénél.

A sietős lépéseket bizonyítja az is, hogy az eredeti tervek egy verzióban a 76,2 mm-es ZISZ-5 ágyúval («Объект 233»), egy másik verzióban a 122 mm-es U-11 tarackkal («Объект 234») számoltak. Áprilisban már sor került a két prototípus értékelésére is, amire csak azért nem térek ki, mert a szovjetek kb. ekkor szembesültek a kubinkai lőtéren a Tigris tulajdonságaival és májusban már azt a 85 mm-es D-5T-t próbálták bebarkácsolni a toronyba, amit aztán végül sikerrel fel is használtak egy KV-1S alvázzal (KV-85, «Объект 239»). 

Ritka felvétel a mindössze 148 db-os példányban legyártott KV-85-ről. Az alváz a KV-1-Sz harckocsié, a torony a JS-1-é, a löveg a T-34/85-é.

Itt jött el az idő, hogy megvilágítsuk az IS rövidítés értelmét. Kapaszkodjunk meg valamiben. Ahogyan a KV rövidítés Kliment Vorosilov - a Szovjetunió hadügyi népbiztosának - nevéből származtatható, úgy az IS Joszif Sztálin (Иосиф Сталин) monogramját rejti. Magyarul JSZ-nek kellene ejteni.

Az 1943 júliusában lezajlott kurszki csata igazolta azt, hogy a nagy tömegben bevetett Tigriseket és Párducokat még a csapás helyének és idejének ismeretében is csak hatalmas veszteségekkel és véráldozatokkal lehet megállítani. A csatát követő hónapokban az IS sorozat fejlesztése már annyira felfutott, hogy 1943 októberében az IS-1 sorozatgyártását elindították, de már novemberben rendszeresítik az IS-2-t («Объект 240») és ennek hatására az IS-1 gyártását már 1944 januárban le is állítják.

Összesen 107 darab készült belőle.

IS-1 (IS-100)

Azt, hogy a JS-1-es harckocsinak erősebb lövegre van szüksége, Kotyin tervezőcsapata és a 9. sz. üzem tervezői már a kurszki csata után felismerték. Ez két következménnyel járt. Először is a 85 mm-es löveggel gyártott IS-1-esek gyártását mindaddig korlátozták, amíg lehetőség nem volt erősebb löveggel történő felfegyverzésükre. Másodsorban a 100 mm-es BS-3-as és a 122 mm-es A-19-es löveget alkalmassá tették az IS-1-esbe történő beépítésre és a tüzelési próbát 1943 novemberében el is végezték. A kisebb löveg hatékonyabb páncéltörő képességgel rendelkezett, bár a nagyobb át tudta törni egy zsákmányolt Párduc homlokpáncélzatát. Végül a 122 mm-es löveget választották, mivel kellő mennyiségű forrás állt rendelkezésre a löveg és a hozzá szükséges lőszer előállításához.

IS-2 (IS-122)

IS-2 a Kubinkai udvaron

A KV-85 és az IS-1 létrehozása 1943 végére sikerrel tett eleget annak a követelménynek, hogy szembeszálljanak és megsemmisítsék a német Tigriseket, illetve Párducokat. Ugyanakkor a megjelenő német páncélvadászok és rohamlövegek vitathatatlan romboló ereje az IS sorozat fejlesztését is arra ösztökélte, hogy növeljék a harckocsik ágyújának űrméretét.

Ezt támasztotta alá az is, hogy a 85 mm-es D-5T harckocsiágyú ugyan 500-1000 méter közötti távolságból csak akkor volt képes átütni a Tigris homlokpáncélját, ha az ideálishoz közeli (90º) szögben csapódott be. A Párducnál, amely hasonlóan a szovjet tankokhoz döntött páncéllal rendelkezett, ez meg sem valósult. Olyan ágyú kellett, ami erősebb és nagyobb energiával rendelkezik.

Az 1944-es év már arról szólt, hogy a német hadsereg elkeseredetten védekezik, az elfoglalt területeket az utolsó emberig tartja és a nagyobb városokat, a fontosabb frontszakaszokat műszaki zárakkal megerősíti. A szovjet tankoknak már nem csak a német páncélosokkal, hanem a beásott gyalogsággal és a páncéltörő fegyverekkel is meg kell küzdenie. Mivel nem volt elégedett az IS-1-es harckocsi átfegyverzésével, Kotyin kifejlesztette a vastagabb páncélzattal rendelkező és mozgékonyabb IS-2-est.

Már 1943-ban felvetődik a 107, 122, sőt, a 152 mm-es ágyúk harckocsiba történő beépítése, végül is a korábban bevált 122 mm-es A-19 löveg átalakítása mellett döntöttek. Az új harckocsiágyút - immár D-25T néven - rögtön gyártani is kezdték. Kezdetben jellegzetes T-alakú csőszájféket szereltek rá, de egy kísérleti lövészeten bekövetkező robbanás után a németek kétkamrás változatával cserélték le és a sorozatgyártásban is ezt alkalmazták.

A páncélvédettség növelése alapkérdés volt, ugyanis a német páncélosokban alkalmazott 88 mm-es (Tigris) és a 75 mm-es hosszú csövű (Párduc) ágyúk ellen az akkor létező szovjet harckocsik vesztésre álltak. Az IS-2-ben alkalmazott nagy űrméretű löveg amúgy is megnövelte a torony súlyát, a páncélzat növelése már a mozgékonyság és a harctéri alkalmazás rovására ment volna, így erről rövid úton lemondtak. Helyette az alváz homlok- és oldalpáncéljának erősítésére koncentráltak, aminek eredménye az volt, hogy sikerült elérni a 120 és a 90 mm-es vastagságot.

A szovjet nehéz harckocsik fejlesztése 1944-re a II. Világháború egyik legerősebb tankjának létrehozásához vezetett. Az IS-2 nagy szerepet játszott a támadó hadműveletek legfontosabb momentumában, azaz a megerősített frontvonal áttörésében, illetve az erődrendszerré átépített nagyvárosok ostromában. Berlin bevételekor már az IS-2 volt hadrendben.

A típus megfelelően igazolta erejét, de a gyors bevezetés és a nem megfelelő minőségű gyártás következtében meghibásodások és minőségi problémák jelentkeztek, de ezek kijavítása után már elismerő eredményekről vannak jelentések.

A Cseljabinszki Traktorgyár ekkor már nem csak gyártási kapacitással, hanem tapasztalt fejlesztőmérnökökkel is rendelkezett, akik az új típusokat tudatosan fejlesztették, felhasználva a korábbi típusok eredményeit.

1943 októberében már az első IS-2 példányok összeszerelése folyt és a gyártása egészen 1945 júliusáig tartott, összesen 3390 darab készült el. A háború után a típust Kínába és Kubába is exportálták, sőt, a Szovjetunió tartalékában egészen 1995-ig szerepelt. Ha kicsit hosszúra nyúlt a történelmi rész, akkor elnézéseteket kérem, de úgy gondoltam a teljes képhez szükséges. Mivel a prémium rokont az IS-2B-t az ottani elemzésemben összehasonlítottam az IS-sel, így ezt a tankot most itt nem fogom említeni.

Paraméterek

Felfüggesztés és motor

A tank kivesézését kezdjük a felfüggesztéssel. A tank fejlesztését én ezzel az elemmel kezdtem, két okból is. Az egyik a teherbíró képesség, mert hiába vesszük meg a jobb tornyot, ha a lánctalpunk nem bírja el annak súlyát. A másik, hogy már ennek a felszerelésével is javulni fog mobilitásunk, lévén hogy jobb lesz a forgási sebesség és a talajellenállás is.

A fejlesztett V-2-54IS motor beszerelése után sebességünk 34 km/h lesz (hátrafelé 14 km/h), ami megegyezik a T29 értékével és csak 6 km/h-val lassabban támad, mint a birodalmi Tiger I.

Ezzel a kombinációval a talajellenállásunk a három tank közül a legjobb értékekkel rendelkezik: 1,05/1,34/2,21. Ezt még megfejeli az a tény is, hogy a vetélytársaknál jobb a test forgási sebessége is, 36,5°/mp (T29: 26°, Tiger I: 27°).  A gyulladás esélye 12%-os, ami szintén jobb mint a másik két tanknál (20%).

Összességében jobb mobilitással rendelkezünk nyugati társainknál. Nem mellékes, hogy lánctalpunk nagyon sok lövést el tud nyelni sidescrape pozíciónál. 

Páncélzat

A fejlesztett IS-122 tornyunk 29°-os forgási sebesség mellett 350 méteres látótávval rendelkezik, ami 30 méterrel kevesebb versenytársainál, magyarul vak, mint a bányaló.

Tornyunknak 100/90/90 mm-es védettsége van, ami ugyan nem egy T29-es adatsor, de gömbölyítettsége miatt sok lepattanót tud generálni. Tankunk teste jobban védett és jobban is pattint, mint a két vetélytársáé, lévén jobb védettséggel rendelkezik, főleg szemből: 120/90/60 mm. 1230 életerővel rendelkezünk, ez nagyjából megfelel a T29-ének, de kevesebb mint a Tigris 1500 HP-ja.

Ágyú

Itt a bőség zavarával szembesülünk, lévén 5 löveg is van a tankhoz. Nem kell megijedni, nem lesz XP temető az ágyúk fejlesztése. Azért sem, mivel magát a tankot két útról is ki tudjuk fejleszteni, a KV-85-ről és a KV-13-ról, ahonnan már hozunk 3 löveget, a 85 mm-es D-5T-t, a 85 mm D5T-85BM típusjelűt a T-34-85-ről és a 122 mm-es D-2-5T-t a KV-85-ről.

A D-5T-t a kis átütése miatt (120/161 mm), míg a 122 mm D-2 5T löveget a 14 mp-es töltési ideje miatt (hiába a 175 mm-es átütés) nem tartom életképesnek. Amíg nem tudjuk kifejleszteni a 100 mm D10T löveget, addig használjuk a 85 mm D5T-85BM-t, igaz ez a játékstílusunkat is meg fogja határozni, de erről majd lejjebb. Igazi pöröllyé a jól ismert 122 mm D-25T petrencés rúddal válik a tankunk. Nézzük meg a három ágyú milyen soft statokkal rendelkeznek:

  D5T-85BM 100 mm D10T 122 mm D-25T
Átütés (AP/APCR/HE) 144/194/43 mm 175/235/50 mm 175/217/61 mm
DPM 1914/1914/3236 HP/perc 2058/2058/2716 HP/perc 1938/1938/2696 HP/perc
Sebzés 180/180/300 HP 250/250/330 HP 390/390/530 HP
Lövedék sebesség 950/1188/950 m/s 895/1119/895 m/s 780/975/780 m/s
ROF 10,79 lövés/perc 8,23 lövés/perc 5,09 lövés/perc
Töltési idő 5,56 mp 7,29 mp 11,79 mp
Pontosság 0,35 m/100m 0,36 m/100m 0,44 m/100m
Célzási idő 2,78 mp 2,59 mp 3,26 mp
Ágyú vertikális kitéríthetőség -7°/+25° -7°/+20° -6°/+25°
Lőszer kapacitás 59 db 36 db 28 db

D5T-85BM löveg

Személyes véleményem szerint, amíg nem tudjuk kifejleszteni a 100 mm-es társát, használjuk ezt, bár akkor a HEAVY feliratot fessük át a tankon MED-re. Top tierként bőven elég ez az ágyú is, bár töltögethetünk néha APCR-ből is, így közel sem lesz annyira szenvedős a játék, mint a 14 mp-es töltési idejű 122 mm D-2 5T löveggel. A 8-9-esek ellen max. oldalról jó, de hát úgyis medek vagyunk. A három löveg közül ez a legpontosabb.

100 mm D10T löveg

Talán a legjobban használható ágyú, ennek a legnagyobb az átütése és a DPM-e, míg pontosságban épphogy csak elmarad a T-34-85-ről örökölt 85 mm-es 85BM lövegtől. Maga a löveg engem a 8-as medeknél megismertekre emlékeztet, aminek talán egyetlen egy hibát tudnék felróni, az elrettentő erő nincs meg ebben a lövegben a 250-es sebzése miatt. Top tierként tolhatjuk ezzel a fronvonalat, míg low tierként a Med felirat elé pingáljunk egy 8-ast.

122 mm D-25T löveg

A játék legnagyobb alfa sebzésű lövege volt 7-es szinten a maga 390 HP értékével, egészen a japán O-Ni 15 cm-es Type 96 Howitzer megérkezéséig (700 HP). Robbanólövedékének 530-as sebzését kifejezetten szeretik a light tankok, a páncélozatlan TD-k és az artyk is.

Ezzel az ágyúval mindenek leszünk, csak pontosak nem. A sniperkedést meg se próbáljátok vele! 50-100 méter feletti távra ne akarjatok lőni vele, és mivel VSTAB sem szerelhető rá, menet közben is felesleges lövöldözni, csak pocsékoljátok az amúgy sem túl gazdag lőszer kapacitást. Ez a löveg az "itt vagyok és beletolom a képedbe" taktikához van szokva, azaz a közelharchoz. Mivel viszonylag hosszú a töltési ideje, ezért csak betöltött állapotban érdemes elhagyni a fedezéket.

1938-as DPM-e jobb mint a T29-é (1756), viszont elmarad a Tigris I értékétől (2241).

Az alap AP lőszer átütése 7-es csatákban elég, csak a T29 és az angol AT széria képes borsot törni az orra alá. Tier 8-9-ben a 217 mm-es átütésű APCR sem elég mindenre (E 75, VK széria, T28-as család) ilyenkor nyugodtan bontogathatjuk ellenfeleinket a HE lövedékkel, ami egy bázisfoglalás visszalövésekor is hasznos társ tud lenni.

Lövedékünk kifejezetten lassan száll, így ezt is vegyük figyelembe célzáskor, mozgó ellenfél esetében kicsit nagyobb elé tartással kell kalkulálnunk.

Ajánlott játékstílus

Ezt nagyban meghatározza, hogy melyik lövegünk van a tankon.

A D5T-85BM löveggel kifejezetten közepes tank stílust kell játszani, akár top tierek vagyunk, akár low tierek! Menjünk a medekkel, de szigorúan a második sorban, mert a látótávunk a felderítéshez már kevés. Amikor összefutunk az ellenfél közepes tankjaival, a közelharchoz top tierként jó segítséget nyújt majd ellenük páncélzatunk és a magasabb HP-nk is. Ha alul helyezkedünk el a táplálékláncban, akkor csak messzebbről, és akkor is csak oldalról-hátulról próbáljuk meg szedegetni áldozatainkat, mert átütésünk oda lesz csak elég.

Ha tankunkon a 100 mm-es löveg van, ezzel már mehetünk frontvonalat tolni a nehezekkel, tier 7-8-as ütközetekben. Ehhez megvan az átütésünk és a DPM-ünk is. Meglepetést is tudunk okozni ezzel az ágyúval, amikor is az ellenfél a lövésünk után kimerészkedik, mert 11 másodperc körüli újratöltéssel számol, mi viszont alapesetben is 7,29 másodpercenként vágjuk kupán őket. Hetes heavyk ellen közelharcban jól jöhet forgási sebességünk és a torony forgásunk gyorsasága is, mert a kettő összegével már szépen tudunk hadakozni ellenük, lévén mozgékonyabbak vagyunk. Tier kilences tankok ellen már ne akarjuk a heavy útvonalat választani véleményem szerint inkább a medeket kövessük tisztes távolságból, és onnan támogassuk őket, mivel nagyjából ugyanannyi időnként tudunk tüzelni, és a 250-es sebzésünktől egy 1700-1800 HP-val rendelkező nehéz tank nem fog megijedni.

Sztálin buzogányával, a 122 mm D25-T löveggel a 7-8-as csatákban természetesen a heavy útvonalra menjünk, de arra azért ügyeljünk hogy legyen mellettünk csapat is, mert ennek a csőnek már hosszabb a töltési ideje. Bármennyire is nagyot csap az ágyú, ha egyedül vagyunk három ellen, akkor bizony egy lövés után akár a garázsban is kiköthetünk. Egy tank nem tank! Frontális támadás ellen megpróbálhatjuk a tank elejét jobbra-balra mozgatva riszálni, így sokszor akár lepattanót is generálhatunk a testtel. Gyengén páncélozott tankokra, ha van időnk töltsük be a HE lövedéket, és ha ügyesek voltunk, akkor az ütközet után akár "barátkozó" levelet is kaphatunk tőlük. 9-es tankok ellen a 217 mm-es APCR átütés sokszor nem lesz elég, ilyenkor szintén tölthetünk HE lőszert. Ezekben a csatákban a támogató szerep jut ránk.

Bár nem egy sorsdöntő paraméter, de érdekességképpen megemlíteném, hogy az IS (és IS-2B) rendelkezik a legjobb álcázással a tier 7-es nehéz tankok között.

Ajánlott felszerelések, fogyóeszközök és legénységi képzettségek

Ajánlott felszerelések

A standard nehéz tank felszereléseket javasolnám rá:

 • Töltésgyorsító
 • Célzásgyorsító
 • Ventilátor vagy Optika

Ajánlott fogyóeszközök

 • Kis elsősegélycsomag
 • Kis javítókészlet
 • Automata tűzoltókészülék

Ajánlott legénységi képzettségek

Mint minden nehéz tanknál, itt is a Javítást ajánlanám az első körben mind a négy legénységi tagnak.

Második körben BIA, harmadik skillnek a parancsnoknak 6. érzék, a lövésznek Fegyverkovács, a sérült löveg pontosság növelése miatt, Töltőnek Biztonságos elhelyezést, míg a vezetőnek esetleg a Sima utazást javasolnám.

Negyediknek mindenféleképpen látótáv és pontosság növelő skilleket ajánlanék.

WN8

Ha a 390-es sebzésünket figyelembe vesszük, nem egy elérhetetlen feladat a kék-lila értékek kicsiholása a tankból.

Előnyök és hátrányok

Előnyei

 • Nagy alfa sebzés (122 mm-es löveg)
 • Jó DPM a 100 mm-es löveggel
 • Sidescraper pozícióban egész erős
 • Nehéz tankhoz képest jó forgási sebesség és mobilitás

Hátrányai

 • Pontatlan, lassan szűkülő ágyú
 • Lassan száll a lövedék
 • Szörnyű látótáv
 • Front páncél nem megbízható

Kiknek ajánlom

Istenigazából mindenkinek, már csak azért is, mert előszobája az IS-3-nak. Kapunk egy viszonylag mobilis nehéz tankot, ami viszonylag hatékony páncéllal és nagy ágyúkínálattal rendelkezik. Bár a mostani meta inkább a közepeseknek kedvez, a mai napig lehet vele élvezetes csatákat menni.

Videó

A 9.17.1-es patch legmagasabb sebzéses körével mutatom be milyen is az IS jó kézben. A videóban minden látható, ami jellemzi az IS-t, ráadásul egy 8-as tankokkal tűzdelt ütközetben. Pontatlan lövések, nagy sebzések, jó sidecrape beállás, okos lőszer használat, jó mobilitás, stb. Fogyasszátok egészséggel!


Az elemzést írta: Bodzy

Utoljára frissítve: 2018. október 5. 07:36

NE KONTEÓZZ, NE SÍRJ! Mielőtt kommentelsz, ezt feltétlen olvasd el!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Mart988 · 5 éve
  [quote name="Ynnegaf"][quote name="Mart988"]Köszi az elemzést!

  Egy fontos dolog, Kurszknál nem vetettek be nagy tömegben sem párducot, sem tigrist, elenyésző volt a számuk a PZ III-akhoz és PZIV-ekhez képest. Számvéber Norbert egész jól rámutat erre a közkeletű tévedésre.[/quote]
  Amennyiben a pz3-4-esekhez viszonyítjuk, akkor valóban nem lehet nagy tömegről beszélni. De önmagukban nézve, ekkor volt az első nagyobb példányszámú erőpróbája a tigrisnek és a párducnak.[/quote]

  ....és ki is derült, hogy a párducokat túl hamar vetették be, ezért már viszonylag korán motor és váltóhiba miatt ki kellett őket vonni a frontról. Sőt, ez a túl hamar is túl késő volt, az első Waffen-SS alakulatok, amelyek egyáltalán rendelkeztek párduccal, csak 1943. augusztusában vetették be. A kevés tigris, amit bevetettek pedig érdemben nem játszott akkora szerepet, mint amekkorát tulajdonítanak neki. Vö.: hadosztályonként (!) maximum 35-40 tigris vett részt a hadműveletekben, míg csak PzIV-ből több, mint átlag 100-150
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  bodzy
  • VIP
  • Kiképző
  · 5 éve
  Mostanában keveset játszom inkább a közösségi igényeket elégítem ki !!! :P
  Abban igazad van, hogy talán szerencsésebb lett volna az a szófordulat, hogy itt vetették be őket először nagyobb számban, és a Citadella kezdési ideje is emiatt lett elhalasztva, ahogy írtam a tavalyi cikkemben:
  http://www.wotinfo.hu/index.php/item/3692-kurszk-avagy-prokhorovka-a-valosagban-by-bodzy

  Sajnos nem minden tankhoz van ilyen részletes történelmi háttér.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ynnegaf · 5 éve
  [quote name="Mart988"]Köszi az elemzést!

  Egy fontos dolog, Kurszknál nem vetettek be nagy tömegben sem párducot, sem tigrist, elenyésző volt a számuk a PZ III-akhoz és PZIV-ekhez képest. Számvéber Norbert egész jól rámutat erre a közkeletű tévedésre.[/quote]
  Amennyiben a pz3-4-esekhez viszonyítjuk, akkor valóban nem lehet nagy tömegről beszélni. De önmagukban nézve, ekkor volt az első nagyobb példányszámú erőpróbája a tigrisnek és a párducnak.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Mazzzu · 5 éve
  ez egy baromi jó elemzés volt, a tankra nem is figyeltem annyira, úgy élveztem a történelmi részeket, baromi jó volt, nagyon érdekesre sikerült grat hozzá

  IS-t meg csak nagyágyúval igazi brawlerként, bár ahhoz nincs meg mindig a kellő páncél
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Mart988 · 5 éve
  Köszi az elemzést!

  Egy fontos dolog, Kurszknál nem vetettek be nagy tömegben sem párducot, sem tigrist, elenyésző volt a számuk a PZ III-akhoz és PZIV-ekhez képest. Számvéber Norbert egész jól rámutat erre a közkeletű tévedésre.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  8asZolee · 5 éve
  Köszi Bodzy az elemzést! Személy szerint nem tartottam soknak a történelmi részt!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ynnegaf · 5 éve
  Nagyon szerettem ezt a tankot anno. Jó, azért kellett hozzá a D-25T löveg szerepvállalása is. Pont emiatt is szereztem be a prém változat IS-2-t.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ba_nshee
  • Kiképző
  · 5 éve
  Rájöttél, hogy annyi alvásra sincs szükséged vagy mi történik?!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  X_Szifuuu_X · 5 éve
  Bodzy elképesztő, hogy ontod magadból az elemzéseket :beer2:
Tovább a kategóriában: « ST-I - Elemzés IS-6 - Elemzés »
© 2022 WOTINFO. Minden jog fenntartva.