Jelenleg

21
látogatónk van

2017. máj. 18. 08:42

Tank elemzés: IS

Írta:
(78 szavazat)
39 hozzászólás

Bevezetés - Sztálin büszkesége

A nehéz tankok VII-es szintű szovjet képviselője az IS, ami hasonlóan pl. az amerikai T29-hez vagy a német Tigris I-hez, ikonikus képviselője a játéknak. Bár a játékban IS a neve, a valóságban két külön típus volt, az IS-1 és az IS-2. Nézzük is meg a tank történelmi hátterét.

Történelmi alapok

IS-1 (IS-85)

Alig derült fény a Tigrisek létezésére, a szovjet hadiipar azonnal reagált: már 1943 februárjában sor került az IS-1 fejlesztési terveinek jóváhagyására. Az IS-1 eredeti tervei a KV-13 tankra alapultak. A KV-13 egy tetszetős, még a fejlesztése elején álló harckocsi volt, amelynek gyártását végül is a T-34 gyártási kapacitásának növelése érdekében leállítottak. Ugyanakkor a harckocsi alváza felhasználhatónak tűnt az IS-1 sietős fejlesztésénél.

A sietős lépéseket bizonyítja az is, hogy az eredeti tervek egy verzióban a 76,2 mm-es ZISZ-5 ágyúval («Объект 233»), egy másik verzióban a 122 mm-es U-11 tarackkal («Объект 234») számoltak. Áprilisban már sor került a két prototípus értékelésére is, amire csak azért nem térek ki, mert a szovjetek kb. ekkor szembesültek a kubinkai lőtéren a Tigris tulajdonságaival és májusban már azt a 85 mm-es D-5T-t próbálták bebarkácsolni a toronyba, amit aztán végül sikerrel fel is használtak egy KV-1S alvázzal (KV-85, «Объект 239»). 

Ritka felvétel a mindössze 148 db-os példányban legyártott KV-85-ről. Az alváz a KV-1-Sz harckocsié, a torony a JS-1-é, a löveg a T-34/85-é.

Itt jött el az idő, hogy megvilágítsuk az IS rövidítés értelmét. Kapaszkodjunk meg valamiben. Ahogyan a KV rövidítés Kliment Vorosilov - a Szovjetunió hadügyi népbiztosának - nevéből származtatható, úgy az IS Joszif Sztálin (Иосиф Сталин) monogramját rejti. Magyarul JSZ-nek kellene ejteni.

Az 1943 júliusában lezajlott kurszki csata igazolta azt, hogy a nagy tömegben bevetett Tigriseket és Párducokat még a csapás helyének és idejének ismeretében is csak hatalmas veszteségekkel és véráldozatokkal lehet megállítani. A csatát követő hónapokban az IS sorozat fejlesztése már annyira felfutott, hogy 1943 októberében az IS-1 sorozatgyártását elindították, de már novemberben rendszeresítik az IS-2-t («Объект 240») és ennek hatására az IS-1 gyártását már 1944 januárban le is állítják.

Összesen 107 darab készült belőle.

IS-1 (IS-100)

Azt, hogy a JS-1-es harckocsinak erősebb lövegre van szüksége, Kotyin tervezőcsapata és a 9. sz. üzem tervezői már a kurszki csata után felismerték. Ez két következménnyel járt. Először is a 85 mm-es löveggel gyártott IS-1-esek gyártását mindaddig korlátozták, amíg lehetőség nem volt erősebb löveggel történő felfegyverzésükre. Másodsorban a 100 mm-es BS-3-as és a 122 mm-es A-19-es löveget alkalmassá tették az IS-1-esbe történő beépítésre és a tüzelési próbát 1943 novemberében el is végezték. A kisebb löveg hatékonyabb páncéltörő képességgel rendelkezett, bár a nagyobb át tudta törni egy zsákmányolt Párduc homlokpáncélzatát. Végül a 122 mm-es löveget választották, mivel kellő mennyiségű forrás állt rendelkezésre a löveg és a hozzá szükséges lőszer előállításához.

IS-2 (IS-122)

IS-2 a Kubinkai udvaron

A KV-85 és az IS-1 létrehozása 1943 végére sikerrel tett eleget annak a követelménynek, hogy szembeszálljanak és megsemmisítsék a német Tigriseket, illetve Párducokat. Ugyanakkor a megjelenő német páncélvadászok és rohamlövegek vitathatatlan romboló ereje az IS sorozat fejlesztését is arra ösztökélte, hogy növeljék a harckocsik ágyújának űrméretét.

Ezt támasztotta alá az is, hogy a 85 mm-es D-5T harckocsiágyú ugyan 500-1000 méter közötti távolságból csak akkor volt képes átütni a Tigris homlokpáncélját, ha az ideálishoz közeli (90º) szögben csapódott be. A Párducnál, amely hasonlóan a szovjet tankokhoz döntött páncéllal rendelkezett, ez meg sem valósult. Olyan ágyú kellett, ami erősebb és nagyobb energiával rendelkezik.

Az 1944-es év már arról szólt, hogy a német hadsereg elkeseredetten védekezik, az elfoglalt területeket az utolsó emberig tartja és a nagyobb városokat, a fontosabb frontszakaszokat műszaki zárakkal megerősíti. A szovjet tankoknak már nem csak a német páncélosokkal, hanem a beásott gyalogsággal és a páncéltörő fegyverekkel is meg kell küzdenie. Mivel nem volt elégedett az IS-1-es harckocsi átfegyverzésével, Kotyin kifejlesztette a vastagabb páncélzattal rendelkező és mozgékonyabb IS-2-est.

Már 1943-ban felvetődik a 107, 122, sőt, a 152 mm-es ágyúk harckocsiba történő beépítése, végül is a korábban bevált 122 mm-es A-19 löveg átalakítása mellett döntöttek. Az új harckocsiágyút - immár D-25T néven - rögtön gyártani is kezdték. Kezdetben jellegzetes T-alakú csőszájféket szereltek rá, de egy kísérleti lövészeten bekövetkező robbanás után a németek kétkamrás változatával cserélték le és a sorozatgyártásban is ezt alkalmazták.

A páncélvédettség növelése alapkérdés volt, ugyanis a német páncélosokban alkalmazott 88 mm-es (Tigris) és a 75 mm-es hosszú csövű (Párduc) ágyúk ellen az akkor létező szovjet harckocsik vesztésre álltak. Az IS-2-ben alkalmazott nagy űrméretű löveg amúgy is megnövelte a torony súlyát, a páncélzat növelése már a mozgékonyság és a harctéri alkalmazás rovására ment volna, így erről rövid úton lemondtak. Helyette az alváz homlok- és oldalpáncéljának erősítésére koncentráltak, aminek eredménye az volt, hogy sikerült elérni a 120 és a 90 mm-es vastagságot.

A szovjet nehéz harckocsik fejlesztése 1944-re a II. Világháború egyik legerősebb tankjának létrehozásához vezetett. Az IS-2 nagy szerepet játszott a támadó hadműveletek legfontosabb momentumában, azaz a megerősített frontvonal áttörésében, illetve az erődrendszerré átépített nagyvárosok ostromában. Berlin bevételekor már az IS-2 volt hadrendben.

A típus megfelelően igazolta erejét, de a gyors bevezetés és a nem megfelelő minőségű gyártás következtében meghibásodások és minőségi problémák jelentkeztek, de ezek kijavítása után már elismerő eredményekről vannak jelentések.

A Cseljabinszki Traktorgyár ekkor már nem csak gyártási kapacitással, hanem tapasztalt fejlesztőmérnökökkel is rendelkezett, akik az új típusokat tudatosan fejlesztették, felhasználva a korábbi típusok eredményeit.

1943 októberében már az első IS-2 példányok összeszerelése folyt és a gyártása egészen 1945 júliusáig tartott, összesen 3390 darab készült el. A háború után a típust Kínába és Kubába is exportálták, sőt, a Szovjetunió tartalékában egészen 1995-ig szerepelt. Ha kicsit hosszúra nyúlt a történelmi rész, akkor elnézéseteket kérem, de úgy gondoltam a teljes képhez szükséges. Mivel a prémium rokont az IS-2B-t az ottani elemzésemben összehasonlítottam az IS-sel, így ezt a tankot most itt nem fogom említeni.

Paraméterek

Felfüggesztés és motor

A tank kivesézését kezdjük a felfüggesztéssel. A tank fejlesztését én ezzel az elemmel kezdtem, két okból is. Az egyik a teherbíró képesség, mert hiába vesszük meg a jobb tornyot, ha a lánctalpunk nem bírja el annak súlyát. A másik, hogy már ennek a felszerelésével is javulni fog mobilitásunk, lévén hogy jobb lesz a forgási sebesség és a talajellenállás is.

A fejlesztett V-2-54IS motor beszerelése után sebességünk 34 km/h lesz (hátrafelé 14 km/h), ami megegyezik a T29 értékével és csak 6 km/h-val lassabban támad, mint a birodalmi Tiger I.

Ezzel a kombinációval a talajellenállásunk a három tank közül a legjobb értékekkel rendelkezik: 1,05/1,34/2,21. Ezt még megfejeli az a tény is, hogy a vetélytársaknál jobb a test forgási sebessége is, 36,5°/mp (T29: 26°, Tiger I: 27°).  A gyulladás esélye 12%-os, ami szintén jobb mint a másik két tanknál (20%).

Összességében jobb mobilitással rendelkezünk nyugati társainknál. Nem mellékes, hogy lánctalpunk nagyon sok lövést el tud nyelni sidescrape pozíciónál. 

Páncélzat

A fejlesztett IS-122 tornyunk 29°-os forgási sebesség mellett 350 méteres látótávval rendelkezik, ami 30 méterrel kevesebb versenytársainál, magyarul vak, mint a bányaló.

Tornyunknak 100/90/90 mm-es védettsége van, ami ugyan nem egy T29-es adatsor, de gömbölyítettsége miatt sok lepattanót tud generálni. Tankunk teste jobban védett és jobban is pattint, mint a két vetélytársáé, lévén jobb védettséggel rendelkezik, főleg szemből: 120/90/60 mm. 1230 életerővel rendelkezünk, ez nagyjából megfelel a T29-ének, de kevesebb mint a Tigris 1500 HP-ja.

Ágyú

Itt a bőség zavarával szembesülünk, lévén 5 löveg is van a tankhoz. Nem kell megijedni, nem lesz XP temető az ágyúk fejlesztése. Azért sem, mivel magát a tankot két útról is ki tudjuk fejleszteni, a KV-85-ről és a KV-13-ról, ahonnan már hozunk 3 löveget, a 85 mm-es D-5T-t, a 85 mm D5T-85BM típusjelűt a T-34-85-ről és a 122 mm-es D-2-5T-t a KV-85-ről.

A D-5T-t a kis átütése miatt (120/161 mm), míg a 122 mm D-2 5T löveget a 14 mp-es töltési ideje miatt (hiába a 175 mm-es átütés) nem tartom életképesnek. Amíg nem tudjuk kifejleszteni a 100 mm D10T löveget, addig használjuk a 85 mm D5T-85BM-t, igaz ez a játékstílusunkat is meg fogja határozni, de erről majd lejjebb. Igazi pöröllyé a jól ismert 122 mm D-25T petrencés rúddal válik a tankunk. Nézzük meg a három ágyú milyen soft statokkal rendelkeznek:

  D5T-85BM 100 mm D10T 122 mm D-25T
Átütés (AP/APCR/HE) 144/194/43 mm 175/235/50 mm 175/217/61 mm
DPM 1914/1914/3236 HP/perc 2058/2058/2716 HP/perc 1938/1938/2696 HP/perc
Sebzés 180/180/300 HP 250/250/330 HP 390/390/530 HP
Lövedék sebesség 950/1188/950 m/s 895/1119/895 m/s 780/975/780 m/s
ROF 10,79 lövés/perc 8,23 lövés/perc 5,09 lövés/perc
Töltési idő 5,56 mp 7,29 mp 11,79 mp
Pontosság 0,35 m/100m 0,36 m/100m 0,44 m/100m
Célzási idő 2,78 mp 2,59 mp 3,26 mp
Ágyú vertikális kitéríthetőség -7°/+25° -7°/+20° -6°/+25°
Lőszer kapacitás 59 db 36 db 28 db

D5T-85BM löveg

Személyes véleményem szerint, amíg nem tudjuk kifejleszteni a 100 mm-es társát, használjuk ezt, bár akkor a HEAVY feliratot fessük át a tankon MED-re. Top tierként bőven elég ez az ágyú is, bár töltögethetünk néha APCR-ből is, így közel sem lesz annyira szenvedős a játék, mint a 14 mp-es töltési idejű 122 mm D-2 5T löveggel. A 8-9-esek ellen max. oldalról jó, de hát úgyis medek vagyunk. A három löveg közül ez a legpontosabb.

100 mm D10T löveg

Talán a legjobban használható ágyú, ennek a legnagyobb az átütése és a DPM-e, míg pontosságban épphogy csak elmarad a T-34-85-ről örökölt 85 mm-es 85BM lövegtől. Maga a löveg engem a 8-as medeknél megismertekre emlékeztet, aminek talán egyetlen egy hibát tudnék felróni, az elrettentő erő nincs meg ebben a lövegben a 250-es sebzése miatt. Top tierként tolhatjuk ezzel a fronvonalat, míg low tierként a Med felirat elé pingáljunk egy 8-ast.

122 mm D-25T löveg

A játék legnagyobb alfa sebzésű lövege volt 7-es szinten a maga 390 HP értékével, egészen a japán O-Ni 15 cm-es Type 96 Howitzer megérkezéséig (700 HP). Robbanólövedékének 530-as sebzését kifejezetten szeretik a light tankok, a páncélozatlan TD-k és az artyk is.

Ezzel az ágyúval mindenek leszünk, csak pontosak nem. A sniperkedést meg se próbáljátok vele! 50-100 méter feletti távra ne akarjatok lőni vele, és mivel VSTAB sem szerelhető rá, menet közben is felesleges lövöldözni, csak pocsékoljátok az amúgy sem túl gazdag lőszer kapacitást. Ez a löveg az "itt vagyok és beletolom a képedbe" taktikához van szokva, azaz a közelharchoz. Mivel viszonylag hosszú a töltési ideje, ezért csak betöltött állapotban érdemes elhagyni a fedezéket.

1938-as DPM-e jobb mint a T29-é (1756), viszont elmarad a Tigris I értékétől (2241).

Az alap AP lőszer átütése 7-es csatákban elég, csak a T29 és az angol AT széria képes borsot törni az orra alá. Tier 8-9-ben a 217 mm-es átütésű APCR sem elég mindenre (E 75, VK széria, T28-as család) ilyenkor nyugodtan bontogathatjuk ellenfeleinket a HE lövedékkel, ami egy bázisfoglalás visszalövésekor is hasznos társ tud lenni.

Lövedékünk kifejezetten lassan száll, így ezt is vegyük figyelembe célzáskor, mozgó ellenfél esetében kicsit nagyobb elé tartással kell kalkulálnunk.

Ajánlott játékstílus

Ezt nagyban meghatározza, hogy melyik lövegünk van a tankon.

A D5T-85BM löveggel kifejezetten közepes tank stílust kell játszani, akár top tierek vagyunk, akár low tierek! Menjünk a medekkel, de szigorúan a második sorban, mert a látótávunk a felderítéshez már kevés. Amikor összefutunk az ellenfél közepes tankjaival, a közelharchoz top tierként jó segítséget nyújt majd ellenük páncélzatunk és a magasabb HP-nk is. Ha alul helyezkedünk el a táplálékláncban, akkor csak messzebbről, és akkor is csak oldalról-hátulról próbáljuk meg szedegetni áldozatainkat, mert átütésünk oda lesz csak elég.

Ha tankunkon a 100 mm-es löveg van, ezzel már mehetünk frontvonalat tolni a nehezekkel, tier 7-8-as ütközetekben. Ehhez megvan az átütésünk és a DPM-ünk is. Meglepetést is tudunk okozni ezzel az ágyúval, amikor is az ellenfél a lövésünk után kimerészkedik, mert 11 másodperc körüli újratöltéssel számol, mi viszont alapesetben is 7,29 másodpercenként vágjuk kupán őket. Hetes heavyk ellen közelharcban jól jöhet forgási sebességünk és a torony forgásunk gyorsasága is, mert a kettő összegével már szépen tudunk hadakozni ellenük, lévén mozgékonyabbak vagyunk. Tier kilences tankok ellen már ne akarjuk a heavy útvonalat választani véleményem szerint inkább a medeket kövessük tisztes távolságból, és onnan támogassuk őket, mivel nagyjából ugyanannyi időnként tudunk tüzelni, és a 250-es sebzésünktől egy 1700-1800 HP-val rendelkező nehéz tank nem fog megijedni.

Sztálin buzogányával, a 122 mm D25-T löveggel a 7-8-as csatákban természetesen a heavy útvonalra menjünk, de arra azért ügyeljünk hogy legyen mellettünk csapat is, mert ennek a csőnek már hosszabb a töltési ideje. Bármennyire is nagyot csap az ágyú, ha egyedül vagyunk három ellen, akkor bizony egy lövés után akár a garázsban is kiköthetünk. Egy tank nem tank! Frontális támadás ellen megpróbálhatjuk a tank elejét jobbra-balra mozgatva riszálni, így sokszor akár lepattanót is generálhatunk a testtel. Gyengén páncélozott tankokra, ha van időnk töltsük be a HE lövedéket, és ha ügyesek voltunk, akkor az ütközet után akár "barátkozó" levelet is kaphatunk tőlük. 9-es tankok ellen a 217 mm-es APCR átütés sokszor nem lesz elég, ilyenkor szintén tölthetünk HE lőszert. Ezekben a csatákban a támogató szerep jut ránk.

Bár nem egy sorsdöntő paraméter, de érdekességképpen megemlíteném, hogy az IS (és IS-2B) rendelkezik a legjobb álcázással a tier 7-es nehéz tankok között.

Ajánlott felszerelések, fogyóeszközök és legénységi képzettségek

Ajánlott felszerelések

A standard nehéz tank felszereléseket javasolnám rá:

 • Töltésgyorsító
 • Célzásgyorsító
 • Ventilátor vagy Optika

Ajánlott fogyóeszközök

 • Kis elsősegélycsomag
 • Kis javítókészlet
 • Automata tűzoltókészülék

Ajánlott legénységi képzettségek

Mint minden nehéz tanknál, itt is a Javítást ajánlanám az első körben mind a négy legénységi tagnak.

Második körben BIA, harmadik skillnek a parancsnoknak 6. érzék, a lövésznek Fegyverkovács, a sérült löveg pontosság növelése miatt, Töltőnek Biztonságos elhelyezést, míg a vezetőnek esetleg a Sima utazást javasolnám.

Negyediknek mindenféleképpen látótáv és pontosság növelő skilleket ajánlanék.

WN8

Ha a 390-es sebzésünket figyelembe vesszük, nem egy elérhetetlen feladat a kék-lila értékek kicsiholása a tankból.

Előnyök és hátrányok

Előnyei

 • Nagy alfa sebzés (122 mm-es löveg)
 • Jó DPM a 100 mm-es löveggel
 • Sidescraper pozícióban egész erős
 • Nehéz tankhoz képest jó forgási sebesség és mobilitás

Hátrányai

 • Pontatlan, lassan szűkülő ágyú
 • Lassan száll a lövedék
 • Szörnyű látótáv
 • Front páncél nem megbízható

Kiknek ajánlom

Istenigazából mindenkinek, már csak azért is, mert előszobája az IS-3-nak. Kapunk egy viszonylag mobilis nehéz tankot, ami viszonylag hatékony páncéllal és nagy ágyúkínálattal rendelkezik. Bár a mostani meta inkább a közepeseknek kedvez, a mai napig lehet vele élvezetes csatákat menni.

Videó

A 9.17.1-es patch legmagasabb sebzéses körével mutatom be milyen is az IS jó kézben. A videóban minden látható, ami jellemzi az IS-t, ráadásul egy 8-as tankokkal tűzdelt ütközetben. Pontatlan lövések, nagy sebzések, jó sidecrape beállás, okos lőszer használat, jó mobilitás, stb. Fogyasszátok egészséggel!


Az elemzést írta: Bodzy

Utoljára frissítve: 2018. október 5. 07:36

NE KONTEÓZZ, NE SÍRJ! Mielőtt kommentelsz, ezt feltétlen olvasd el!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  zooli74 · 4 éve
  A videóban az "RNG" erősen jelen volt az IS oldalán!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  wotbarca · 4 éve
  Pontatlan, lassan szűkülő ágyú

  történt ezzel valami ,mert ma párszor összefutottam vele és kapásból lő szarrá vele akár egy narancs is a világfaszáról.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Bedohaza · 5 éve
  [OFF mert nem az IS-hez tartozik]A med tank meta nem feltétlenül azt jelenti hogy melyik a jobb tank. Lehet nincs igazam, de szerintem inkább azt jelenti hogy mennyire lehet érvényesülni egy adott tankostállyal.
  Az LT-k nem képesek felvenni a harcot a medekkel a legtöbb, esetben. Nem is ez a feladatuk. Egy med tud spotolni és sebezni is. (persze van h az LT sebez 4000-et tier 8-ba de kivételek mindig vannak)
  A hevi vonalakra ha beáll egy jgpz e100 vagy t110e3 csak a leghülyébb hevi fog kimenni elé, mert tudja hogy kisebb esélye van átütni mint a TD-nek őt, miközben a medek a másik oldalon harcolni tudnak egymás ellen és ha figyeli is őket td, A sebességük és a viszonylagos páncél miatt kevesebb alkalommal sebzik őket. Viszont a med még mindig dönthet úgy hogy átmegy a heviket flankelni. Egy LT nem tud a hevi zónába mit csinálni, a hevi meg ha a térképen átakar pozicionálni gyakran nem ér oda.
  Ha nem is a legerősebb osztály, bár szerintem az, messze a legegyszerűbb vele érvényesülni .mielőtt valaki leharapná ezért a mondatért a fejemet, direkt egyszerűt és nem könnyűt írtam. Viszont jól használni őket nehéz. Csak ahogy írtam, érvényesülni könnyebb vele
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  YelloWarrior · 5 éve
  [quote name="bodzy"]@Bazsi! :-)
  .....Egyre ritkább az a csata ahol a heavy dönti el a végkimenetelt. Mire is gondolok? Megindulnak a medek-lightok és ha jó a csillagzat együttállása, akkor végig darálják az egyik oldalt...
  [/quote]

  Én meg továbbra is úgy érzem hogy a hevik döntik el a csaták többségét...ahol több a hevi, szinte mindig azok nyernek...mert a végére főleg ők maradnak....és a több HP azért nem mindegy...
  Lehet a tier felső harmadban nem így van már, de középen igen...
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  bodzy
  • VIP
  • Kiképző
  · 5 éve
  Nekem a kv 85 nem jött be, de ugyanakkor vannak akik szeretik:
  https://youtu.be/We6EbKompUg

  A játék kezdetén a KV-1 is szinte belőhetetlen volt, de mondom én annyira nem érzem a heavyket, túlságosan bízom a páncélban.
  https://youtu.be/NXRrUFv_mEY

  Tudásodat elnézve vidd a KV-1-től szerintem és amire elérsz az IS-3-hoz már jó tapasztalatod lesz ezzel az ággal :P
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ba_nshee
  • Kiképző
  · 5 éve
  [quote name="bodzy"]Az acc kérdést már párszor mi átbeszéltük, inkább csak ha mások is olvassák azért tettem be úgymond kérdőjelesen! ;-)
  Nincs okom kételkedni a szavadban erről a dologról. :P
  Egyébként csatáim nagy részét szólóban tolom talán ha 1%-ot mentem szakaszban azt is első 25 000 csata után.
  Mivel most írtad hogy Te is éppen ezért még nagyobb a respect ![/quote]

  Oh, hát akkor jó nagy tévedés volt. Biztos volt bennem egy ilyen kezdeti kép, hogy Bodzy ilyen klánapó is lehet! ;PPP Mindig megy a cimborázás satöbbi.
  Meg épp délután kerestem rá nálad külön T62 és BC videókra, aztán pont ott volt a platoonos ace meccsed is előbbivel, innen is jöhetett.

  Köszönöm! Elsősorban így solo érdekelt a teljesítményem. Meg más okai is. Mindegy, utólag már mondhatom, hogy a ranked játékmódra treníroztam az idegeim .
  Ugyanakkor, hozzá kell tennem, hogy amiatt is próbálom egy ideje délelőttre vinni a wot órákat, hogy elkerüljem a platoonokat. Számomra kevesebb az élvezetes csata az esti, éjjeli időszakban, kisebb súllyal tudnám befolyásolni a győzelmet is, mert túl nagy szerepük.

  Nade, lassan ideje visszatérni az IShez!
  Például azt mondd meg nekem, a helyemben hol kezdenéd majd el az ágat? Elég itt, vagy van valami izgis-varázslatos alatta?
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  bodzy
  • VIP
  • Kiképző
  · 5 éve
  Az acc kérdést már párszor mi átbeszéltük, inkább csak ha mások is olvassák azért tettem be úgymond kérdőjelesen! ;-)
  Nincs okom kételkedni a szavadban erről a dologról. :P
  Egyébként csatáim nagy részét szólóban tolom talán ha 1%-ot mentem szakaszban azt is első 25 000 csata után.
  Mivel most írtad hogy Te is éppen ezért még nagyobb a respect !
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ba_nshee
  • Kiképző
  · 5 éve
  @bodzy

  Érthető voltál.

  Én nem látom így ezt a "med roham" történetet, pláne medek brawlt, flanket nyernek heavyk ellen dolgot (pl van ott ROF meg DPM mellett survivability is). De leírtad a perspektívát, megkaptam a válaszom.
  Különben, az is jelentős nézetkülönbséget hozhat talán ebben, hogy te - ha nem tévedek - többnyire platoonban játszol, én meg csak egyedül. Nyilván más, ha három med közösen támad a megfelelő timinggal. Nyilván van ereje a focus fire-nek, és nyilván nem véletlen egészen más egy T10 CW medes játékkép egy átlagos solo random szüttyögéshez képest. - Más kérdés, hogy melyik mennyire fontos szempont az elemzésekben?

  Szerintem sosem néztem meg a statjaid, nem is hiszem, hogy különösebb jelentősége a párbeszédben, csak a medVSheavy (solo és szerver) winrate miatt hoztam fel.
  (Gondolom, meg kell nyitnom zárójelként... hogy az accountom még mindig első, még mindig azon a héten hallottam először a játékról. Nem tudom, hogyan verjem ezt ki a fejedből :w00t: . A tanklistámban még mindig láthatod a 30-200 wn8 tankokat. Vagy el tudod képzelni, hogy mit műveltem az ELCvel, ha hónapokkal ezelőtt megcsinált 3 csík és most már 100% GM mellett csak 2k-ig jutott el a WN8 az egyik legjobbnak mondott paddertankkkal. HACSAK nem toltam ott gyorsan le kb. 1.500 meccset direkt 200wn8 körül, hogy aztán előadhassam anno pár hónapig, hogy milyen jó így pár ezer után a recent 1500? Aztán 2000? A közösség osztatlan elismeréséért. Ehe. De komolyan, még a wot környékén is erős feltételezés lenne ez bárkiről.

  Egyébként, következő naplós bejegyzésnek éppen ilyen "wotot megelőző játékok" irányú visszatekintést tervezek. Már annak kapcsán, hogy miért látszik a wot jobban beválni nekem.)

  Goldmalac videóba már belekezdtem pár órája irigykedve!

  Üdvözlet vissza önnek is!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  bodzy
  • VIP
  • Kiképző
  · 5 éve
  @Bazsi! :-)
  Lehet, hogy maga a "méta" szó nem a legtökéletesebb elnevezés talán a játékmenet jobban illene hozzá. Egész egyszerűen többé-kevésbé a medek és lightok uralkodnak a csaták többségében.
  Egyre ritkább az a csata ahol a heavy dönti el a végkimenetelt. Mire is gondolok? Megindulnak a medek-lightok és ha jó a csillagzat együttállása, akkor végig darálják az egyik oldalt...
  Miért tudják megtenni? Mert míg egy heavy egyet lő addig a medek minimum kettőt, és ha összeadod két-három med tűzerejét akkor nem kell tovább magyarázni.
  A játék kezdetekor amennyire én vissza emlékszem inkább a heavy-td volt a meghatározó. Aztán jöttek mindenféle nerfek és buffok és talán hozzá lehet venni -anélkül hogy bárkit is bántani akarnék- a tudás hiánya. Ebben a tudás hiányban szenvedek én is, a heavy abszolút nem erősségem. Max azok amelyek valamennyire tolerálják a tudás hiányt lásd T29.
  Ez nem most kezdődött, nem is két-három patchel korábban. Megnéztem tehát tudom az accodat tavaly augusztusban hoztad létre. Ha első akkor megemelem a kalapom, mert ilyenre és sosem leszek képes, ha második akkor talán még jobban mert valamit tudtál tanulni az esetlegesen az elsőben elkövetett hibából. De isten igazából nincs is jelentősége.

  https://wot-life.com/eu/player/straubbazsi-539965526

  Ez a tendencia különben a 8.8-as patch óta tart, talán most kezd egy kicsit visszafordulni.
  De nem is ez a lényeg: én magam 51 évével sosem leszek képes ilyenre, én még abba a játékba szerettem bele, ahogy indult. A mostani pörgős játékmenet nem igazából nekem való. Én felmértem a terepet, kiválasztottam a lőni kívánt tankot gondosan becélozva (teljes összeszűkülés) és lőttem. Ezért is vagyok könnyebb préda az ellenfélnek.
  Én olyan kapás lövésekre sosem leszek képes, sokszor csak kapkodom a fejemet a videó készítésekor.
  Szép meccsek és tudatos játék jellemzi ezt .... irigykedem? Igen :P
  https://youtu.be/9837vu_oyPU

  Remélem érthető voltam...
  Baráti üdvözlettel:
  bodzy
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Ba_nshee
  • Kiképző
  · 5 éve
  @bodzy

  Az elemzés (ismét) rendkívül alapos. Hát sőt.

  De basszus nem bírom ki. Biztos tűnhet (csak) kötözködésnek, pedig szívesen megérteném, hogy min alapszik ez, honnan indul, és jut neki hely.

  A fórumi legendának:
  [quote]Bár a mostani meta inkább a közepeseknek kedvez, a mai napig lehet vele élvezetes csatákat menni.[/quote]

  A mostani meta? Egyszerűen nem értem. Mi írja le ezt a metát? Mi a mostani meta? Mi kedvez ebben a patchben, vagy akár az elmúlt háromban jobban a medeknek, mint korábban? - Amikor ezt a két osztályt tesszük mérlegre.

  Ha minden igaz, leginkább hetes és nyolcas ellenfelekkel fogunk találkozni, illetve ennek kell lennie a fő fókuszunknak az ISben ülve. Mi az, ami gúnyt űz belőle T7? A Leo, a Comet? Esetleg a Panther/M10? Mi az, ami dominálja a mezőnyt T8? Mi a Patriot, Defender, IS3, VK 100.01, Liberté gárda oppositionje? A Lorraine?

  Hol közelítek egész máshogy a meta megértéséhez? Szerverstatisztikákat is... te is ismered őket, te is tudod olvasni őket, szóval nem is taglalom.

  Vagy, ha van értelme saját példát hozni, miért van az, hogy a saját tankjaim között a legjobb statokat a T29 és a Patriot hozza? Miközben messze gyengébb osztályom, mint a lightok és medek. Miközben mindent megteszek, hogy elfogadható ütemben másszak az utóbbiakban lévő magas "skill-tető" irányába? Miért van még olyan tankokkal is 60% winrate-em, amiket a saját mércémmel közel értékelhetetlen módon játszottam, mint az IS2 vagy a WZ111114? Mi a valószínűsége, hogy ez jelentősen különbözik az olvasók átlag tendenciájától?

  Vagy csak bele kell venni a tier hatot és kilencet? Annyi problémát okoz a Cromwell? Nem tudom, lehet. És OK, kilencen általában valódi erővé válik a med osztály is, jól össze tudnak csomagolni az ISben... de kilencben már sok mindenre igaz ez, nem?

  Ha tier10 elemzés lenne, akkor még talán tudnám hova kötni. Főleg, ha az elmúlt két patchben a játék legjobb tankja nem egy T10 superheavy lenne. De OK, szorosan követi a 907, ami bizonyos tekintetben még nagyobb BS. Meg biztos lehetne vitatni, hogy univerzálisabb, meg Rank mode, meg tudomisén, de mindegy is, mert az ISre vonatkozott.

  Esetleg a pályák jutnak még eszembe lehetőségként, bár nem igazán látom, hogyan. Ráadásul, akárhogy is értékeljük a map poolt, az biztos, hogy heavyk épp javulást kaptak a rotation fejlesztésével.

  Szóval, mi az idézett mondat alapja? Azt sejtem, hogy a fórumon mi, viszont egy ilyen kompakt elemzésben nagyon bántja a szememet.

  - Szóval, ha mondhatom, szerintem nem kell ezzel sem tompítani a kinek ajánlod részt. Ami azt illeti, nekem is (még jobban) megjött hozzá a kedvem, leginkább csak legénységproblémák.. :/
Tovább a kategóriában: « ST-I - Elemzés IS-6 - Elemzés »
© 2022 WOTINFO. Minden jog fenntartva.