Jelenleg 315 vendég és egy tag online

2016. június 9. 09:27

A Raseiniai csata - Ahol egy magányos KV-2 egy napig feltartóztatta a német csapatokat (by Creative35)

Írta:
(55 szavazat)
45 hozzászólás

Ez a történet a hősiességről szól. Olyan hősökről, akik tudatában voltak annak, hogy meghalnak, de ennek ellenére a parancsot amit kaptak, végrehajtották. Nem adták meg magukat annak ellenére sem, hogy tudták ellenállásuk teljes mértékben kudarcra van ítélve, és a biztos halál vár rájuk.

Hely: Litvánia. Dátum: 1941.

Előzmények

Amerikai katonák a háború befejezését követően fogságba esett német tiszteket hallgattak ki. Elsősorban a harci eljárásaikra voltak kíváncsiak, a németek által használt taktikára, melyeket páncélos ütközetek során alkalmaztak. Ekkor hallottak először arról a magányos KV-2 orosz tankról, mely 1941. június 24-25. között egy Litván falu (Raseinia) közelében elhelyezkedő útkereszteződésben egy teljes napon át feltartóztatta a német 4. Páncélos Csoport (4. Panzer Group) egységeit.

Kampfgruppe Raus és a Von Seckendorff német harci alegységek a 6. harckocsi hadosztály részét képezték a szovjet inváziót megelőzően. Június 23-án a Von Seckendorff egység harcálláspontot alakított ki a Dubis folyó keleti partján. A német felderítés jelentette, hogy szovjet harckocsi oszlop közeledik az egyik csoport irányába. A RKKA 4. hadosztályához tartozó szovjet harckocsik oldaltámadást (flankelést :) hajtottak végre, de a háború első napjaira jellemző szétszórtság és káosz miatt totális késésben voltak. Oldaltámadást terveztek, ehelyett szembetalálták magukat a harcálláspontban elhelyezkedő német erőkkel.

Egy zászlóaljnyi KV tank hajtotta végre a harcfeladatot. A mítosszal ellentétben a KV-2 tankok sem voltak elpusztíthatatlanok, megfelelő előkészületekkel nem volt nehéz felvenni velük a harcot. A németeket viszont meglepetésként érte a szovjet tankok előrenyomulása. Az első harcérintkezést követően hamar kiderült, hogy a KV-2 tankok ellen teljesen hatástalanok a németek 37 mm-es AT ágyúi és a cseh gyártmányú Pz35(t) tankok sem képesek átütni a KV-k páncélját. Az egyedüli hatékony eszköznek a 88 mm-es légvédelmi ágyúik bizonyultak. Miután a németeknek ezzel a légvédelmi ágyúkkal sikerült néhány orosz tankot kilőniük, azok visszavonulásra kényszerültek.

Miközben a Von Seckendorff csoport küzdött az orosz nehéz tankokkal, a Raus csoport nem bocsátkozott harcérintkezésbe. Állasait megerősítette, felderítőket küldött, tulajdonképpen csak készülődött. Útnak indult egy sebesültszállító konvoj a közeli városba, hogy a sebesült németeket és az élve elfogott orosz katonákat elszállítsa.

A magányos tank az útkereszteződésben

Egy útkereszteződésben a foglyokat és sebesülteket szállító oszlop hirtelen szembetalálta magát egy magányos KV-2 tankkal, ami úgy tűnt, hogy a közelben harcoló orosz csapatokhoz tartozik és valamilyen okból elszakadhatott a többitől. A helyiek elbeszélése szerint a tank már június 23-a előtt megérkezett, megállt az útkereszteződésben és mozdulatlanul várt még éjszaka is.

Amint a tank parancsnoka felfedezte (spotted) a menetoszlopot azonnal tüzet nyitott. A németek rögvest visszafordultak és elmenekültek a helyszínről. A Raus alegység tudta, hogy az oroszok hamarosan támadást indítanak majd valamelyik irányból, arra gondoltak, hogy egészen biztosan a magányos tank irányából teszik ezt. A KV-2 személyzete közben nem tétlenkedett, megrongálták a telefonvezetékeket, elvágva a Raus összeköttetését a 4. Hadosztállyal. Miközben a németek azt próbálták kitalálni mi a csudát keres ott egy egyedülálló tank az útkereszteződésben, egy lőszert és üzemanyagot szállító konvoj közelítette meg a még mindig mozdulatlanul veszteglő KV-2-t. A német beszámolók szerint 12 teherautót semmisített meg a tank egy helyben állva. A KV-2 tank körül minden irányból szabályos „forgalmi dugó” alakult ki a kilőtt roncsokból. 

A németek nem értették miért nem mozdul a tank. Miért van ott? Talán kifogyott az üzemanyag? Motorhiba? Vagy a parancsnoka tudta, hogy hamarosan mozgásképtelen lesz a tank és inkább egy olyan helyen áll meg vele, ahol annak a tűzerejét a leghatékonyabban tudja kihasználni? A tank kezelőszemélyzete bizonyára tudtában volt annak, hogy ez lesz számukra az utolsó csata. Csak találgatni lehet mi késztette őket ennek a döntésnek a meghozatalára. Kivégzik őket, ha megtagadják a parancsot? Hadifogságba esnek és ott halnak meg gyáván, kiszolgáltatva? 

A németeknek eltartott egy darabig még rádöbbentek, hogy nem egy egész hadosztállyal állnak szemben, hanem csak egyetlen egy tankkal, nincs támogatás, nincs közelgő orosz hadosztály. A KV-2 közben még mindig mozdulatlanul állt a tűző napon. Tessék elképzelni, hogy milyen forróság lehetett ott bent a küzdőtérben, lezárt búvónyilások mellett! A történészek szerint akár 52 Celsius is lehetett a küzdőtérben!

A németek parancsot kaptak a tank minél előbbi megsemmisítésére, hiszen azonnali lőszer utánpótlásra volt szükségük és a sebesültjeiket is sürgősen kórházba kellett szállítani. A városból csak egy út volt kifelé és befelé is. Azok a járművek, melyek megpróbálták a tankot megkerülve kijutni a városból elakadtak a mocsárban. Egyetlen egy megoldás volt csak: a tank megsemmisítése. A németek egy 50 mm AT ágyús lövegekkel ellátott üteget állítottak szembe a KV tankkal. A németek annyira biztosak voltak a sikerükben, hogy egy jól belátható helyen foglaltak tüzelőállást az üteggel. A szovjet tanknak a csöve még mindig a Raseinia felé nézett így a parancsnok nem vette észre az egyébként könnyen felderíthető német csapatmozgásokat.

Egy mozgásképtelen KV-2. Rengeteg volt a meghibásodásból eredő veszteség.

Az első lövés eldördült. A felderítők örömrivalgásban törtek ki. Aztán még hét lövés találta el a tankot. Úgy tűnt mindennek vége. Aztán nem sokkal ezután, - a német csapatok nem kis meglepetésére - a tank tornya fordulni kezdett. Fontos megjegyezni, hogy amikor egy tankot találat ér, az a benne ülő személyzet számára átmeneti süketséget okozhat. Olyan erős hanghatással jár a nagy erővel a páncélba csapódó lövedék, mintha egy óriás kalapáccsal ütne rá valaki a tankra. Lehetséges, hogy a bent ülők dobhártyája beszakadt az orrukból és fülükből, szemükből is folyt a vér, sőt még eszméletvesztést is okozhatott a lövedékek becsapódásának hangja. A történészek elmondása szerint ennek tudható be, hogy a tank a tüzet csak néhány perc elteltével tudta viszonozni. A KV tornya lassan az üteg felé fordult, majd tüzelt. Két ellenséges ágyú azonnal megsemmisült a kezelőkkel együtt, kettő másik pedig működésképtelenné vált. A németeket sokkalta a pusztítás. Egy 105-ös tarackkal is próbálták közvetlen irányzással kilőni, sikertelenül. Végső elkeseredettségükben kivezényelték a 88 mm-es AA légvédelmi lövegeket, az akkor rendelkezésükre álló egyedüli eszközt, ami képes volt a KV tankok páncéljának átütésére. A tüzérek 2000 m-ről nyitottak tüzet a harckocsira, de aztán egy löveggel közelebb húzódtak a biztos hatás érdekében. Az előzőekben kilőtt teherautók mögötti fedezékből 700 méter távolságból próbálták megsemmisíteni a KV-t, de az készen állt. Azonnal, egy lövéssel megsemmisítette a 88-ast. A németek morálja a lehető legmélyebbre süllyedt. Nem volt lehetőségük lőszerutánpótlásra, a sebesültjeik elszállítására, ráadásul további veszteségeket szenvedtek el, tulajdonképpen feleslegesen. A városban rekedtek.

Az útkereszteződés napjainkban.

Éjszaka a németek műszaki egységei robbanóanyaggal próbálták megsemmisíteni az orosz tankot. A kivonuló egységek meglepetten észlelték, hogy a tank körül mozgás van. Mint kiderült, a falusiak hoztak étel és italt a tankosoknak. A harckocsi alá helyezett robbanóanyag detonációjára a tank lövésze géppuskával válaszolt. Vagy a robbanóanyag volt kevés vagy a műszakiak voltak bénák, mert a robbantással csak a lánctalpat sikerült megrongálni, a páncél ismételten nem sérült.

Másnap reggel még több 88-ast hoztak a németek a városból és megkezdték a támadást a a könnyű tankjaikkal is. Tudtában voltak, hogy a light-ok ágyúja hatástalan a KV ellen, de most nem a megsemmisítés volt a cél. A kis tankokkal a KV parancsnokának a figyelmét akarták elterelni, miközben a 88-as lövegek észrevétlenül tudnak majd tüzelőállást foglalni. Az egészen közelre merészkedő Pz35(t) tankra nem lőtt azonnal a KV, a lövész tudta hogy nehéz célpont a mozgásban lévő könnyű harckocsi (akkoriban még nem volt aimbot MOD). A 88-sok tüzet nyitottak. Találat, a torony fordult az üteg felé. Egy újabb találat, a torony megállt, nem forgott tovább. A németek nem hitték el, hogy sikerült kilőni az elpusztíthatatlan orosz szörnyet. Másik négy páncéltörő lövedéket lőttek ki a tank oldalába.

Történészek egy csoportja az útkereszteződésben rekonstruálja az eseményeket a helyi szemtanúk segítségével.

Csak fél óra múlva elteltével merte néhány bátor német katona gyalogosan megközelíteni a KV-t. Kíváncsian figyelték, hogy az 50 mm-es páncéltörő lövedékekből csak néhány ütötte át a páncéltestet. Valamelyikük kopogtatott a páncélon. Sikoltozva spricceltek szanaszét, amikor a tank tornya ismét megmozdult. A legbátrabb a menekülés előtt egy kézigránátot dobott az egyik nyitott búvónyíláson keresztül a tankba, ami a torony tetején lévő búvónyílást is felnyitotta. A németek csak később mertek visszamenni, ahol megtalálták a 6 fős halott kezelőszemélyzetet.

A németeket annyira meghatotta a tank személyzetének hősiessége, hogy nem hagyták ott a tetemeket, hanem tiszteletük jeléül eltemették őket. 1965-ben a városka temetőjébe helyezték végső nyugalomra a KV-2 harckocsi hős kezelőszemélyzetét. Egy sírkő tanúskodik az orosz tankosok helytállásáról, melyen a következő nevek olvashatók: Yershov P.E, Smirnov V.A., egy monogramm: Sh. N. A.; három ismeretlen katona.

A World of Tanks játék készítői is megemlékeztek a hősökről. Ez az egyik legnehezebben megszerezhető kitüntetés a játékban.:

Raseiniai Heroes Medal

Egyedüli tankként semmisíts meg 14 ellenséges járművet.

Eredeti leírás a medálról a WoT oldalról:

"In June 1941, near the Lithuanian town of Raseiniai, roughly 20 KV tanks of the Soviet 3rd Mechanized Corps met the assault of the 6th Panzer Division, with approximately 100 vehicles. A single KV-2 tank managed to hold off the German advance for a full day while being pummeled by a variety of antitank weapons, until finally the KV-2 ran out of ammunition and was knocked out."

A sírkő felirata KV-1–est ír, de a történészek szerint KV-2 típusú volt a magányos tank.

A helyi múzeum őrzi azokat a használati tárgyakat, amit a hátrahagyott tankban találtak.


Írta: Creative35

Forrás és több info: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Raseiniai

Utoljára frissítve: 2016. június 9. 09:58
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
karakter van hátra.
Hozzászólások betöltése... A hozzászólás frissítve lett 00:00.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Creative35 · 4 éve
  [quote name="GunnersHun"]Az írás nem tér ki arra, hogy mennyire volt egyedül a tank. Mert így számomra értelmetlen, hogy ilyen terepadottságokkal két oldalról nem kerülte meg a gyalogság. Önmagában egy tank elég könnyű zsákmány volt a világháborúban gyalogos támogatás nélkül.[/quote]

  Teljesen egyedül volt. Sajnos egy visszaemlékezés sem számol be arról, hogy miért nem próbálták gyalogos katonák megközelíteni a tankot. A mostanában készült fényképeken láthatóan fák borítják a környező terepet. Lehetséges, hogy ez 1941-ben egy sík, jól belátható terepszakasz volt. A tankos tudja, hogy, ha nyílt terepen áll, bizony nagyon kell figyelnie bentről, minden irányban, elsősorban olyan huncut kis gyalogos bakákra, akik aknát cipelnek a kezükben és a tank felé közelítenek. A cikk viszont szól arról, hogy a tankot 700-re megközelítő 88-as ütegeket észlelte a parancsnok, gyanítom olyan helyet választott, hogy észrevétlenül ne lehessen megközelíteni semmilyen irányból. Nem tudom ki, hogy van vele, de nagy merészség kellhet egy nyílt terepen álló tankhoz csak úgy odamasírozni. (A műszakiak is csak éjjel merészkedtek közelebb). Még ha korlátozottan is, de azért kilátnák ám abból a dobozból!
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  GunnersHun · 4 éve
  Az írás nem tér ki arra, hogy mennyire volt egyedül a tank. Mert így számomra értelmetlen, hogy ilyen terepadottságokkal két oldalról nem kerülte meg a gyalogság. Önmagában egy tank elég könnyű zsákmány volt a világháborúban gyalogos támogatás nélkül.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  pepe0419 · 4 éve
  [quote name="Jacktor"]Oda van írva a kép alá a megjegyzés.Ja, csak ez igaz is :-)[/quote]
  Ezt nem vettem észre elsőre. De másodirka sem, csak most, ez nem véletlen, ugye?

  [quote name="Toydolls2"]
  Egyrészt, az a valóságban volt, nem a játékban. Ez a "bunkóbb" megfogalmazás. :-)
  Nem ismerték a tankot, nem tudták hol vannak a gyenge részei. Az előző cikkben is bele van írva, a lánctalpat lőtték inkább, az volt a biztos. Aztán meg elég nehéz volt meglőni is egyáltalán, a sok roncstól, amit "felhalmozott" maga körül. Meg sok egyéb körülmény is lehetett, amiért közvetlen tűzzel nem tudhatták elpusztítani.[/quote]
  Nyilván, azt értem, hogy a valóság egész más, de pont ezért kérdem. Nem arra gondoltam, hogy miért nem a kupolára céloztak, és valószínűleg nem is 30cm-es pontosságúak voltak az ágyúk, de azért csak volt annyi tapasztalatuk, hogy hol lehetnek a gyengébb pontjai a tanknak. De végülis mindegy, az összes körülmény úgysem derülhet már ki, ettől függetlenül szép teljesítmény volt az oroszok részéről ez.
  Bár nem voltam katona, és remélem sosem kell élesben kipróbálnom, de azt hiszem, itt a németek is bénáztak kicsit. Persze a játékban is sokszor kell a gyengébb képességű ellenfél a plecsnikhez.
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  HUN_Sector · 4 éve
  A kanál a sarki CBA támogatásával érkezett a helyszínre (ld a gravírozást)
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Jupp1ter · 4 éve
  Jó történet, bár nem egyedi. A magyar tankosok is szoptak a KV tankokkal szemben. Általában csellel ölték meg őket, mögéjük mentek. Ez a legós videó jól érzékelteti a történetet.
  [url]https://www.youtube.com/watch?v=zt7o1v9msA0[/url]
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Diarmand · 4 éve
  [quote name="Vy3R"]Respect. Fury? Hmmm...[/quote]

  Na igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy a Fury nem keveset lopott a történelem ezen csatájából, de még így is sikerült egy elbaszottan szar filmet csinálniuk...
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Serpenthelm · 4 éve
  [quote name="pepe0419"]
  Amúgy miért nem a gyenge pontokra lőttek?[/quote]

  Anno nem volt sz.gép, ahol 3D-ben megnézted a tankot effektív páncéllal meg mindennel :-) Sőt, ha nem sikerült megvizsgálni a másik nemzetnek (ami általában pár bevetés után azért összejött, tudtak zsákmányolni ld. Tigrisek) akkor azért problémás volt. Amúgy persze léteztek ilyen szórólapok, ahol háromnézetben voltak az ellenséges tankok rajzolva, effektív/valódi páncélvastagságokkal. Láttam régebben olyat is, ahol az is ki volt adva, hogy gyengébb tankkal a csőre célozzanak, hisz annak megrongálása véget vetett az ellenséges tanknak. Más részről a célzás nem annyi volt, hogy az egeret rávitték a tankra :-)
 • Ez a hozzáadás vissza van vonva.
  Toydolls2
  • VIP
  · 4 éve
  [quote name="pepe0419"]
  Amúgy miért nem a gyenge pontokra lőttek?[/quote]

  Egyrészt, az a valóságban volt, nem a játékban. Ez a "bunkóbb" megfogalmazás. :-)
  Nem ismerték a tankot, nem tudták hol vannak a gyenge részei. Az előző cikkben is bele van írva, a lánctalpat lőtték inkább, az volt a biztos. Aztán meg elég nehéz volt meglőni is egyáltalán, a sok roncstól, amit "felhalmozott" maga körül. Meg sok egyéb körülmény is lehetett, amiért közvetlen tűzzel nem tudhatták elpusztítani.

KERES
© 2020 WOTINFO. Minden jog fenntartva.